Koning: laten we lastige problemen eerlijk benoemen

“Juist nu de wereld minder houvast geeft, moeten we beschermen wat ons verbindt”, aldus koning Willem-Alexander.

Foto RVD / Frank van Beek

Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak zijn zorgen geuit over de samenleving. Hij zei dat hij kerst dit jaar met “tegenstrijdige gevoelens” beleeft en “geworsteld” heeft met zijn toespraak.

“Velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars”, sprak de koning. “Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert het verleden”. Hij plaatste daarbij de kanttekening dat het verleden ook niet altijd zo rooskleurig was en dat er nu ook veel wel goed gaat.

“Laten we lastige problemen eerlijk benoemen, maar als er een land is dat verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland.”

Ruim tachtig lezers reageerden op onze oproep een eigen kerstrede te schrijven. Bezorgdheid overheerst, maar wie hun teksten goed leest, ziet de lichtpuntjes.

Vasthouden en samen delen en beschermen wat ons verbindt

Willem-Alexander riep op de vaste grond onder de voeten te houden en vroeg zich hardop af wat wij er zelf aan doen om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zicht veilig en thuis voelt. “Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt”, aldus koning Willem-Alexander.

“De vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook.”

De koning kwam te spreken over onze samenleving, en hoe wij willen samenleven “als vrije en gelijkwaardige mensen”.

“Zonder dat degenen met een afwijkende mening bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie en zonder discriminatie op grond van levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen, altijd.”

Hij legde uit hoe vrijheid onlosmakelijk verbonden is met Nederland. “De vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook.”

Willem-Alexander sprak begrip uit voor angst en woede, maar “boosheid kan geen eindstation zijn”. Daarom riep de koning op om positieve krachten aan te wenden, en richtte zich direct tot de kijker: “Zonder u, zonder jou, gaat het niet.”

    • Marissa van Loon