TaalVuur voor het Fries

Foto Catrinus van der Veen

Voorvechters van de Friese taal demonstreren op het Zaailand in Leeuwarden. Ze eisen meer en beter onderwijs in het Fries. De demonstratie in de Friese hoofdstad, donderdag, was georganiseerd door het burgerinitiatief Sis Tsiis (‘Zeg kaas’). De Leeuwarder Courant schatte het aantal deelnemers op ruim 300, het dubbele van wat verwacht was. De demonstranten worden in hun mening gesteund door de Raad van Europa, die vorige week in een rapport uithaalde naar de Nederlandse bescherming van minderheidstalen. De Raad adviseerde het onderwijs in het Fries te versterken. Ook signaleerde hij dat Fries op de meeste middelbare scholen in Friesland slechts één uur in de week onderwezen wordt, en dat slechts een jaar. Dat is „niet voldoende voor de ontwikkeling van een aanvaardbaar niveau van geletterdheid”.