geen m/v

Vermelding sekse verdwijnt van ov-chipkaart en stempas

Op ov-chipkaarten wordt per 1 januari 2017 niet meer vermeld of de kaarthouder een man of een vrouw is. Ook op de stempas voor verkiezingen, op veel studentenpasjes en in post en formulieren van veel scholen en gemeenten verdwijnt de geslachtsaanduiding.

Ministers Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) en Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) vinden het vermelden van het geslacht van een betrokkene in veel gevallen overbodig. Ze hebben daarom afspraken gemaakt met het bedrijf achter de ov-chipkaart en met het onderwijs.

Vanaf het nieuwe jaar gaan ook steeds meer gemeenten post naar hun inwoners ‘genderneutraal’ aanschrijven. Zo wordt op de stempas alleen de voorletters en de achternaam van de geadresseerde vermeld. Met het weglaten van de sekseaanduiding hoopt het kabinet het leven van onder andere transgenders te vergemakkelijken.

De toiletten op de universiteiten van Amsterdam en Leiden zijn al genderneutraal, net als die van het Amsterdam Museum. De gemeente Utrecht schrapte deze zomer het verschil tussen mannen- en vrouwentoiletten en introduceerde genderneutrale toiletten. Ook in andere gemeentegebouwen zijn inmiddels genderneutrale toiletten. (NRC)

    • Mark Duursma