Geen akkoord over kolencentrales

Het kabinet heeft vrijdag geen akkoord weten te bereiken over de toekomst van kolencentrales in Nederland. VVD en PvdA bleven het oneens. De Kamer had een besluit vóór de jaarwisseling geëist. Volgens premier Rutte is het besluit uitgesteld omdat uit recent onderzoek zou blijken dat de reductie van broeikasgassen sneller gaat dan gedacht. Half januari valt er volgens Rutte een beslissing te verwachten. (NRC)

    • Patricia Veldhuis