Koopkracht stijgt volgend jaar minder dan verwacht

Werkenden met een lager inkomen gaan er volgend jaar het meest op vooruit, ouderen met een hoog aanvullend pensioen of aanzienlijk vermogen het minst.

Foto ANP

De koopkracht van veel Nederlandse huishoudens stijgt volgend jaar licht. Ruim 80 procent van de huishoudens gaat erop vooruit, met name mensen met lagere inkomens. De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,7 procent – dat is 2 procent lager dan vorig jaar en lager dan op Prinsjesdag geraamd werd.

Dat blijkt uit een brief die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) donderdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ramingen voor de koopkracht zijn gebaseerd op het nieuwe Belastingplan, maar ook de loonontwikkeling en de inflatie, de zorgpremie en veranderingen in meerdere toeslagen.

Werkenden met een lager inkomen gaan er volgend jaar het meest op vooruit. Dit komt door de verhoging van de arbeidskorting, algemene heffingskorting, de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De koopkracht van mensen die voor minimumloon werken stijgt gemiddeld 0,8 procent.

Ook mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er volgend jaar respectievelijk 0,8 en 0,5 procent op vooruit. De uitkeringsgerechtigden profiteren van verhoogde toeslagen en de gepensioneerden van meer ouderenkorting en een hogere AOW.

Voor veel tweeverdieners stijgt de koopkracht slechts licht of daalt deze iets. Voor werkenden met een inkomen tussen de 40.000 en 75.000 euro verandert in januari weinig op het loonstrookje. Het afbouwen van de arbeidskorting en iets hogere belasting vallen hier tegen elkaar weg.

De bijna 20 procent van de huishoudens die er niet op vooruit gaat, bestaat voor het grootste deel uit ouderen met een hoog aanvullend pensioen of een aanzienlijk vermogen (waarbij een eigen woning niet als vermogen wordt meegerekend).

Het is voor het vierde jaar achtereen dat de gemiddelde koopkracht stijgt. De ramingen van Prinsjesdag zijn 0,3 procent naar beneden bijgesteld. Dit komt door de hogere inflatie en omdat de zorgpremie van verzekeraars hoger is dan verwacht, schrijft Asscher aan de Kamer. Vorig jaar steeg de koopkracht sterk door belastingverlaging en gunstige economische ontwikkelingen.