Brief

Plannen GVB aanpassing tramnet hebben veel nadelige effecten voor reizigers

Tramlijnen

Veel nadelen plan GVB

De Noord/Zuidlijn geeft ongetwijfeld voordelen voor (hopelijk vele) reizigers in de invloedssfeer van de nieuwe metrostations, en helaas ook nadelen voor sommige reizigers in de buurt van die stations.

De plannen van het GVB voor aanpassing van het tramnet hebben echter ook nadelige effecten voor lijnen die geheel buiten de invloedssfeer van de nieuwe metrolijn liggen.

De lijnen uit De Aker en Diemen rijden niet langer naar het centrum, maar worden via de binnenring geleid. De route van lijn 16 wordt verlaten, en de bussen die door de De Lairessestraat rijden gaan niet verder dan de Elandsgracht.

Het plan bevat verder een merkwaardige lijn Amstelstation – CS, in feite een herleving van de oude lijn 25, maar dan met een omweg via de Leidsestraat, waar verder juist in de tijden dat het erg druk is een weinig zinvolle extra lijn bijkomt.

Vermindering van het aantal tramreizigers door de Leidsestraat kan beter worden verkregen door daar de lijnen 1 en 2 te laten rijden, en lijn 5 te verleggen via Marnixstraat en Rozengracht, waarmee ook de verbinding Museumplein – Westermarkt (Anne Frank Huis) wordt hersteld.

Grootschalige veranderingen in het tramnet leiden tot overbodige verwarring bij de reizigers. Volstaan kan worden met verlegging van lijn 5 via Marnixstraat en Rozengracht; verlegging van lijn 14 via de binnenring en in West naar Station Sloterdijk; en verlegging van lijn 16 via het oostelijk deel van de binnenring naar Plantage of Oost. Hierdoor ontstaat capaciteitsverhoging op de binnenring en komen er meer overstapmogelijkheden bij metrostation Vijzelgracht. Bovendien kan het bijdragen tot vermindering van de drukte bij het Centraal Station doordat het station Sloterdijk een nieuwe verbinding krijgt met het Leidseplein, en ook nog steeds met het Museumplein/Concertgebouw verbonden is.

A. Rühl, Amsterdam

Econoom, werkte bijna 40 jaar bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

    • Auteur Onbekend