Bootjes

Verbod buitenboordmotor

Tweetaktmotoren voor plezierboten worden per 1 januari uit Amsterdam geweerd. Booteigenaren die zich toch met zo’n motor op het water wagen riskeren een boete. Tweetaktmotoren zorgen voor vele malen meer luchtverontreiniging dan viertaktmotoren. De motoren, waarin een mengsel van olie en benzine wordt verbrand, zijn tien jaar geleden al grotendeels uit de handel genomen.