Amsterdamse Rekenkamer

‘Gemeente heeft lang niet genoeg gedaan aan drukte’

De gemeente Amsterdam is te nonchalant omgegaan met de toenemende drukte in de stad, vindt de Amsterdamse Rekenkamer. Kritiekpunten zijn onder meer dat het beleid en de doelstellingen niet concreet genoeg zijn en dat de kennis van de burger te weinig wordt benut. Ook de 840 Amsterdammers die een enquête invulden zijn kritisch op de aanpak van de gemeente. De Rekenkamer deed dinsdag ook zeven aanbevelingen aan de gemeente, zoals het beter in beeld brengen van het kosten- en opbrengstenplaatje van bezoekers aan de stad en een uitbreiding van het ambtelijk team dat zich met drukte bezighoudt. De gemeente neemt alle aanbevelingen over en stelt zelf ook enkele nieuwe maatregelen voor, zoals onderzoek naar verdere toeristenbelastingverhoging en een verbod op de pleziervaart op de Wallen.

    • Daan Borrel