Ziekenhuistarieven zijn ‘terecht’ niet openbaar

raad van state

Het verzoek van de Open State Foundation om openbaarheid van ziekenhuistarieven is definitief afgewezen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd om alle in rekening gebrachte medische behandelingen van ziekenhuizen openbaar te maken.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een hogerberoepzaak over geheime ziekenhuistarieven. De Open State Foundation, een stichting die ijvert voor openbare overheidsdata, had met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur toezichthouder NZa verzocht om alle jaarlijkse declaraties van ziekenhuizen bekend te maken.

Volgens de Raad van State kan door openbaarmaking precies worden achterhaald hoeveel een individueel ziekenhuis heeft gedeclareerd, hoe vaak en tegen welk tarief. De rechter beschouwt dit als vertrouwelijke bedrijfsinformatie. „Gelet op de aard, de omvang en de mate van gedetailleerdheid van de informatie die de zorgaanbieder aan de NZa heeft geleverd en nu daaruit wetenswaardigheden over de afzet van producten kunnen worden afgeleid”, oordeelt de rechter dat deze informatie vertrouwelijk is meegedeeld aan de toezichthouder.

Het feit dat sommige verzekeraars en ziekenhuizen onlangs een deel van hun tarieven hebben bekendgemaakt, betekent volgens de rechter nog niet dat het hier niet om vertrouwelijke informatie zou gaan.

Minister Edith Schippers (Zorg, VVD) kondigde onlangs aan dat alle zorginstellingen in Nederland stapsgewijs worden verplicht alle tarieven openbaar te maken. Dat is een wetgevingstraject waar deze uitspraak van de Raad van State geen effect op heeft.

Nu zijn veel tarieven nog geheim, terwijl patiënten via hun verplichte eigen risico wel een deel van de rekening betalen. Uit onderzoek van NRC bleek onlangs dat er extreme prijsverschillen bestaan tussen ziekenhuizen. De tarieven zijn veelal niet gebaseerd op kostprijzen. Toeval en willekeur spelen een belangrijke rol bij de tarieven.

Volgens Arjan El Fassed, directeur van de Open State Foundation, maakt de uitspraak van de Raad van State „glashelder dat de huidige wet inmiddels door de realiteit is ingehaald”. Hij juicht het voornemen van Schippers daarom toe.

    • Jeroen Wester