Raad van State: ziekenhuistarieven mogen niet openbaar

Het verzoek van de Open State Foundation om openbaarheid werd eerder door een lagere rechter afgewezen.

De spoedeisende hulp in het AMC.
De spoedeisende hulp in het AMC. Foto Lex van Lieshout / ANP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd om alle in rekening gebrachte medische behandelingen van ziekenhuizen openbaar te maken.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een hogerberoepzaak over geheime ziekenhuistarieven. Open State Foundation, een stichting die ijvert voor openbare overheidsdata, had met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur toezichthouder NZa verzocht om alle jaarlijkse declaraties van ziekenhuizen bekend te maken.

Volgens de Raad van State kan door openbaarmaking precies worden achterhaald hoeveel een individueel ziekenhuis heeft gedeclareerd, hoe vaak en tegen welk tarief. De rechter beschouwt dit als vertrouwelijke bedrijfsinformatie. „Gelet op de aard, de omvang en de mate van gedetailleerdheid van de informatie die de zorgaanbieder aan de NZa heeft geleverd en nu daaruit wetenswaardigheden over de afzet van producten kunnen worden afgeleid”, oordeelt de rechter dat deze informatie vertrouwelijk is meegedeeld aan de toezichthouder.

Volgens de rechter betekent het feit dat sommige verzekeraars en ziekenhuizen onlangs een deel van hun tarieven hebben bekendgemaakt nog niet dat het hier niet om vertrouwelijke informatie zou gaan.

Minister Schippers (Zorg, VVD) kondigde onlangs aan dat alle zorginstellingen in Nederland stapsgewijs verplicht zullen worden alle tarieven openbaar te maken. Nu zijn veel tarieven nog geheim terwijl patiënten via hun verplichte eigen risico wel een deel van de rekening betalen. Uit onderzoek van NRC bleek onlangs dat er extreme prijsverschillen bestaan tussen ziekenhuizen. De tarieven blijken veelal niet gebaseerd op kostprijzen. Toeval en willekeur speelt een belangrijke rol bij de tarieven.

Lees ook: Tarieven in de zorg: willekeur regeert

Arjen El Fassed, directeur van Open State, laat in een schriftelijke reactie op de rechterlijke uitspraak weten:

„De uitspraak van de Raad van State maakt glashelder dat de wet inmiddels door de realiteit is ingehaald. Een selecte groep burgers, zorgverzekeraars en zorginstellingen regelen inzicht in kosten nu zelf. Maar voor echte fraudebestrijding, inzicht in kosten en doelmatigheid van de zorg moet de politiek in actie komen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de Nederlandse Zorgautoriteit geen millimeter beweegt naar transparantie. Daar moeten ze dus bij geholpen worden.”

    • Jeroen Wester