Personeelsbezetting

Geen landelijke norm verpleeghuizen

Er komt geen landelijke norm voor de personeelsbezetting in verpleeghuizen. Dat staat in een conceptrapport van het Zorginstituut. In het zogeheten ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’, dat vanaf 1 januari moet gelden, wordt onder andere aandacht besteed aan de personeelssamenstelling. Maar anders dan de Tweede Kamer hoopte, staat hierin geen norm voor het aantal personeelsleden op een groep bewoners.

Volgens het Zorginstituut blijkt uit ‘de literatuur’ dat er geen bewijs is voor „een eenduidig causaal verband tussen de kwaliteit van zorg en de personeelsmix”. Ook op praktisch gebied zijn er beperkingen. Er zijn op dit moment te weinig gekwalificeerde zorgverleners om aan een bezettingsnorm te kunnen voldoen, en vanwege te weinig investeringen in scholing valt niet te verwachten dat dit binnenkort bijtrekt.

Bovendien stelt het instituut dat de verschillen tussen verpleeghuizen en cliëntgroepen te groot zijn om een landelijke norm überhaupt wenselijk te maken. Het adviseert de instellingen om zelf met een norm te komen, die moet worden vastgelegd in een jaarlijks zorgbeleidsplan. Dit plan moet elk jaar worden geëvalueerd in een kwaliteitsverslag.

Het advies van het Zorginstituut is in lijn met de visie van staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA), die in een Kamerdebat over verpleeghuiszorg vorige maand al liet weten een landelijke bezettingsnorm niet te zien zitten. Volgens Van Rijn „kunnen we per afdeling, per huis, per locatie – grootschalig of kleinschalig – tot de juiste norm komen”.