Kolonie Erfgoed Unesco?

Foto’s ANP

De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn woensdag door minister Jet Bussemaker (Cultuur, PvdA) genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Koloniën werden begin negentiende eeuw opgericht om arme mensen de kans te geven een bestaan op te bouwen op een eigen stuk grond. Op de huizen hangen de deugdzame namen van de panden, zoals ‘Werken is leven’. De minister maakte de nominatie, die door Nederland en Vlaanderen samen wordt gedaan, bekend in het Drentse Veenhuizen, dat eerder een gevangenis was en nu dienstdoet als asielzoekerscentrum. Vijf van de koloniën lagen in wat nu het noordoosten van Nederland is, twee in België. (NRC/ANP)