Infrastructuur

Dijksma mag doorgaan met inlijven ProRail

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) mag doorgaan met plannen om van spoorbeheerder ProRail een staatsbedrijf te maken. Ze kreeg daar dinsdag steun voor van een meerderheid in de Tweede Kamer.

ProRail is nu een privaatrechtelijke onderneming. Inlijving bij het ministerie was een van de antwoorden van het kabinet op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie die het Fyra-drama onderzocht. PvdA, VVD en SP steunden Dijksma in het debat. Het CDA-Kamerlid Geurts, tegenstander van die operatie, riep de VVD nog op het coalitiebelang niet te laten prevaleren boven dat van de reizigers. Volgens Geurts is bij ProRail inmiddels orde op zaken gesteld en is er geen reden om de organisatiestructuur te wijzigen. D66 onthield zich van een oordeel. Definitieve besluitvorming over de toekomst van ProRail vindt overigens pas eind 2017 plaats.

Dijksma zei tijdens het debat dat Den Haag eind volgend jaar vier keer per dag via hsl-spoor een rechtstreekse verbinding met Brussel krijgt. Maar als blijkt dat die verbinding leidt tot problemen in de dienstregeling, wordt die gestaakt. De verbinding vanaf Den Haag is vooral een politieke wens, bedrijfsmatig is die onrendabel en leidt bovendien tot vertragingen en uitval van treinen. (NRC)

    • Jos Verlaan