Jongeren en hoogopgeleiden kijken online tv

Ouderen en laagopgeleiden kijken het meest en het langst naar lineaire – oftewel klassieke – televisie, blijkt uit een nieuwe analyse van het SCP.

Jongeren en hoogopgeleiden lopen voorop in online mediagebruik. Ouderen en laagopgeleiden kijken het meest en het langst naar lineaire – oftewel klassieke – televisie. Dat blijkt uit het onderzoek Media: Tijd in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De onderzoekers vroegen drieduizend Nederlanders vorig jaar om vier tot zeven dagen lang elke tien minuten hun (media)activiteiten bij te houden, een herhaling van onderzoek uit 2013. Dit voorjaar werden de eerste conclusies bekend gemaakt. Toen bleek dat Nederlanders gemiddeld 8 uur en 33 minuten per dag aan media besteden. Ook werd uit de dagboeken duidelijk dat traditionele media dominant blijven. De televisie – lineair kijken – is veruit het populairst: 2 uur en 24 minuten per dag staat het scherm aan, meer tijd dan we aan elke andere mediadrager besteden.

Lees ook: Dit is het mediagebruik van de gemiddelde Nederlander

90 procent van de 65-plussers kijkt lineair televisie

Een nieuwe analyse van dezelfde data bevestigt die conclusies, maar laat ook zien dat er grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen. Op een doorsneedag kijkt 90 procent van de 65-plussers lineair televisie. Terwijl dit onder de jongeren – 13 tot 19-jarigen – slechts de helft is (49 procent). En die cijfers dalen hard. In 2013 keek van deze groep nog 67 procent op een dag lineair televisie. Het aandeel jongeren dat kijkt naar gestreamd, gedownload of gekocht videomateriaal verdubbelde in twee jaar tijd van 9 procent naar 18 procent. Daarnaast concludeert het SCP dat meer laag- dan hoogopgeleiden lineair tv kijken. En ze besteden hier ook meer tijd aan. Bij het uitgesteld televisiekijken en het bekijken van gestreamd, gedownload en aangekocht videomateriaal is het beeld omgekeerd.

SCP-onderzoeker Annemarie Wennekers zegt dat die conclusies de vermoedens bevestigen. Maar ze laten óók zien dat het nog lang niet over is met lineair televisiekijken. „Het ligt er maar net aan welke bevolkingsgroep je bekijkt.” Ook aan het moment waarop we kijken verandert al jaren weinig. Lineair, uitgesteld of gestreamd: we doen het vooral ‘s avonds tussen acht en tien uur.