Iets minder doden als de dokter een vrouw is

Geneeskunde

Vrouwelijke arts en verpleegkundige tijdens een operatie. Foto Getty Images
Vrouwelijke arts en verpleegkundige tijdens een operatie. Foto Getty Images

Wie in het ziekenhuis wordt opgenomen en er een vrouw als dokter treft, heeft een iets kleinere kans om binnen een maand dood te gaan dan wanneer de arts man is. Ook de kans om binnen een maand opnieuw in een ziekenhuisbed te belanden is wat kleiner bij patiënten met een vrouwelijke arts.

Het zijn Amerikaanse cijfers en ze gaan over 65-plussers. Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke artsen was niet groot, maar wel duidelijk, schrijven de onderzoekers van Harvard Medical School in een maandag gepubliceerd artikel in JAMA Internal Medicine. Onder behandeling van vrouwelijke artsen stierf 11,07 procent van de patiënten binnen een maand na de ziekenhuisopname. Bij mannen was dat 11,49 procent.

De onderzoekers van Harvard Medical School gebruikten de gegevens van ruim 1,5 miljoen patiënten die tussen begin 2011 en eind 2014 in Amerikaanse ziekenhuizen werden opgenomen. Ze corrigeerden voor de sterftekans van de patiënten, zoals de ernst van de ziekte en de ouderdom van de patiënten.

Uit eerder onderzoek is bekend dat vrouwelijke artsen zich beter aan behandelprotocollen houden, dat vrouwen in gesprekken met de patiënt beter luisteren en beter nagaan of de patiënt alle benodigde informatie krijgt en begrijpt, én dat vrouwelijke artsen meer aandacht hebben voor ziektepreventie en ook voor psychosociale begeleiding.

In Nederland neemt de kans in het ziekenhuis een vrouwelijke arts te treffen voortdurend toe. Het percentage vrouwen onder de medische specialisten steeg de afgelopen tien jaar van 32 naar 46. Bij de cardiologen ging het van 9 naar 22 procent, bij de internisten van 28 naar 44 procent.