D66: hulp bij zelfdoding voltooid leven vanaf 75 jaar

De VVD liet eerder weten geen leeftijdgrens te willen. Christelijke partijen zijn fel tegen dit wetsvoorstel.

Het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. Zij presenteerde in een uitzending van Nieuwsuur het wetsvoorstel voltooid leven.
Het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. Zij presenteerde in een uitzending van Nieuwsuur het wetsvoorstel voltooid leven. Foto Bart Maat/ ANP

In het wetsvoorstel van D66 kan een oudere die klaar is met leven hulp krijgen bij zelfdoding als hij of zij 75 jaar oud is. Dat zei D66-Kamerlid Pia Dijkstra op zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur. Zij presenteerde de voltooid leven-wet die de partij begin volgend jaar wil indienen.

Naast de specifieke leeftijdgrens wil de oppositiepartij dat de oudere een weloverwogen en intrinsieke doodswens heeft. Deze hulpvraag moet worden beoordeeld en getoetst door een speciaal opgeleide ‘levenseindebegeleider’. Een regionale toetsingscommissie moet de procedure achteraf controleren.

‘Geen levenseinde voor ouderen die geen goede zorg krijgen’

In de uitzending reageert Dijkstra op de eerder geuite kritiek. Zo liet Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP, weten dat de wet geen oplossing mag zijn voor ouderen die geen goede zorg krijgen. Dijkstra:

“Het is heel erg belangrijk om dit zorgvuldig te regelen. Ik ben het ermee eens dat we ervoor moeten zorgen dat oude mensen niet omdat ze zich eenzaam voelen, of omdat ze geen goede zorg krijgen, een stervenswens hebben. Waar het om gaat is dat zij geholpen worden door iemand, een levenseindebegeleider hebben we dat genoemd, die met ze gaat uitzoeken waar die wens vandaan komt”.

Het is volgens Dijkstra belangrijk dat ouderen uit vrije wil, weloverwogen, zonder druk van buitenaf en wilsbekwaam de wens voor een voltooid leven uiten. De leeftijdgrens van 75 jaar is arbitrair, zo geeft ze aan, maar het is vooral om ouderen het “vooruitzicht te geven dat het mogelijk is om geholpen te worden”.

Lees ook: Voltooid leven? Elis (84) regelt het zelf

Verruiming wetgeving voor mensen die lijden aan het leven

Met het wetsvoorstel wil D66 een Kamerbrede discussie houden over dit gevoelige medisch-ethische onderwerp. Op verzoek van het kabinet concludeerde commissie-Schnabel dat de huidige euthanasiewet voldoende mogelijkheden biedt voor de groep mensen die het leven voltooid achten. Saillant detail: Paul Schnabel is senator van D66.

Lees ook: Kans dat ‘voltooid leven’-wet het haalt heel klein

Het kabinet legde dit advies naast zich neer. In een brief aan de Tweede Kamer schreven ministers Schippers (Zorg, VVD) en Van der Steur (Justitie, VVD) in oktober van dit jaar dat ze aanvullende wetgeving willen voor mensen bij wie geen ziekte, dementie of psychische aandoening vastgesteld kan worden – zelfs geen “stapeling van ouderdomsklachten” die lijden aan het leven.

VVD-Kamerlid Arno Rutte liet al weten geen leeftijdgrens te willen. Het zou er aan kunnen bijdragen dat iemand het idee kan krijgen dat hij of zij er vanaf een bepaalde leeftijd niet meer toe doet.