SER: kabinet moet meer doen voor vluchteling

Werkgelegenheid

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk en worden daarbij te weinig geholpen door de overheid. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER), het adviesorgaan van werkgevers en werknemers, in een vrijdag verschenen rapport.

Er zijn verschillende oorzaken, schrijft de SER, waardoor „snelle oplossingen niet voorhanden” zijn. Zo hebben veel vluchtelingen taalproblemen en weinig bruikbare diploma’s. En in gemeenten is er weinig geschikt werk voor de vluchtelingen.

Volgens de SER zijn er het afgelopen jaar „kansrijke initiatieven” ontwikkeld. Maar door hun kleinschalige en versnipperde karakter hebben te weinig vluchtelingen daarvan geprofiteerd.

Die versnippering komt deels doordat vluchtelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen integratie. Volgens de SER kunnen gemeenten daardoor slecht overzicht houden over de verschillende integratietrajecten: taal, werk en onderwijs.

De SER vindt verder dat vluchtelingen sneller in een gemeente moeten worden geplaatst, zodat de integratie snel kan beginnen. Nu wachten zij na het ontvangen van een verblijfsvergunning nog lang in een azc totdat er een woning beschikbaar is.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer schrijft in een verklaring dat extra inspanningen hard nodig zijn. Anders „is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen”. Ze wil dat de verbeteringen niet alleen worden gericht op vluchtelingen, maar ook op andere „kwetsbaren” op de arbeidsmarkt. „Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan.”