RTL neemt maatregelen na publicaties over hulptelevisie

Aanleiding voor de aangekondigde maatregelen is een publicatiereeks in NRC waaruit bleek dat deelnemers aan hulptelevisieprogramma’s van RTL door de makers ernstig werden misleid.

Foto iStock

RTL gaat maatregelen nemen om toekomstige misstanden bij opnames voor hulptelevisie tegen te gaan. De zender heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Aanleiding voor de aangekondigde maatregelen is een reeks publicaties in NRC waaruit bleek dat deelnemers aan hulptelevisieprogramma’s van RTL ernstig misleid werden door de makers.

Een van de nieuwe regelingen die RTL treft, is dat de producenten van programma’s als Geef mij nu je angst en Herrie in de keuken voortaan moeten werken met “generieke deelnemerscontracten”. Elke deelnemer die zo’n contract ondertekent krijgt de tijd het door te nemen, vragen erover te stellen en mag een kopie ervan mee naar huis nemen.

Lees meer over deze serie: Hulptelevisie, helpt het?

Uit de publicaties van NRC bleek dat de kandidaten gebonden waren aan verregaande, maar strikt geheime contracten. Ze mochten geen kopie van het contract mee naar huis nemen en konden niet zomaar stoppen tijdens opnames. Deden ze dat wel, dan kon RTL de productiekosten op de kandidaat verhalen.

RTL heeft ook maatregelen getroffen voor deelnemers aan programma’s waarbij cosmetische ingrepen plaatsvonden. Deelnemers worden in de toekomst, aldus RTL, “nog beter geïnformeerd (..) over de voorgestelde behandeling” en “de risico’s die daaraan verbonden zijn” worden vastgelegd in productieovereenkomsten.

De complete lijst met de maatregelen, zoals NRC ze toegestuurd kreeg door RTL. Tekst gaat verder na de lijst.

  • RTL gaat werken met generieke deelnemerscontracten voor alle producenten. Alle producenten leggen voortaan dezelfde voorwaarden voor aan hun deelnemers.
  • Elke deelnemer krijgt de tijd het contract door te nemen en vragen te stellen. Vanzelfsprekend krijgt een deelnemer altijd een kopie van zijn contract.
  • De voorwaarde dat bij cosmetische ingrepen de deelnemer nog beter geïnformeerd wordt over de voorgestelde behandeling en de risico’s die daaraan verbonden zijn, wordt vastgelegd in alle productieovereenkomsten. RTL gaat erop toezien dat producenten nagaan of de deelnemer de informatie goed heeft begrepen.
  • De voorwaarde dat medische verrichtingen plaatsvinden door deskundige behandelaars die vindbaar zijn in een register (bijvoorbeeld BIG-register) en dat de instelling waar de deelnemer wordt behandeld over kwaliteitskeurmerken beschikt, wordt vastgelegd in alle productieovereenkomsten.
  • Voor elke deelnemer aan een medisch hulpprogramma is na afloop van het programma nazorg beschikbaar. In alle contracten wordt vanaf nu vastgelegd dat dit gedurende minimaal drie en indien nodig zes maanden zal zijn.
  • RTL stelt per 1 januari 2017 een vast e-mailadres beschikbaar voor kandidaten aan medische hulpprogramma’s, zodat eventuele klachten rechtstreeks kunnen worden afgehandeld met betrokkenheid van RTL in plaats van alleen de producent.

Intern onderzoek

RTL zegt naar aanleiding van de publicaties een intern onderzoek te zijn gestart. Daarbij voerde het onder andere gesprekken met de betrokken producenten en zocht het contact met deelnemers aan de hulptelevisieprogramma’s. Erland Galjaard, programmadirecteur bij RTL:

“De reeks artikelen in het NRC Handelsblad heeft ons onaangenaam verrast. Zowel qua inhoud als qua aanpak. Daarom hebben wij onmiddellijk besloten een eigen diepgaand onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij onder andere ‘Een Nieuw Begin’, ‘Geef Mij Nu Je Angst’ en ‘Herrie In De Keuken’/‘Herrie In Het Hotel’, uitgezonden in 2013 en 2014.”

Wel benadrukt Galjaard dat RTL trots is op de programma’s “die een sterk maatschappelijk raakvlak hebben en in de loop van de afgelopen tien jaar heel veel mensen hebben geholpen”. Volgens de programmadirecteur zijn “veruit de meeste deelnemers” tevreden over deelname aan het programma.

Politiek wilde toezicht

Eerder zeiden verschillende politieke partijen dat ze naar aanleiding van de misstanden bij hulp-tv onafhankelijk toezicht op de programma’s wilden. RTL zegt de Tweede Kamer geïnformeerd te hebben over de uitkomsten van het eigen onderzoek.

 

toestel