Plasterk

‘Extreem dure’ wet die openheid van overheidsinformatie regelt

De Wet open overheid (WOO) is onuitvoerbaar en extreem duur. Dat concludeert een onderzoek in opdracht van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) dat donderdag is gepubliceerd. In april stemde de Tweede Kamer voor de initiatiefwet van GroenLinks en D66 die regelt dat openbaarheid van overheidsinformatie een recht wordt. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De WOO moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangen en regelt dat overheden informatieregisters maken waarin al hun documenten staan. Sommige documenten worden actief openbaar gemaakt, de rest is op te vragen. Geheimhouding moet de overheid straks beter beargumenteren. De onderzoekers verwachten dat de WOO alleen al de landelijke overheid een miljard euro per jaar zal kosten. (NRC)

    • Auteur Onbekend