Zaak-Öztürk is lastig te onderzoeken zonder dossiers

Vastgoed Forensisch onderzoek naar de vastgoedtransactie van zorginstelling Daelzicht met Kamerlid Öztürk was lastig: de dossiers zijn vernietigd.

Medewerkers van de politieke beweging Denk verstrekten in juni briefjes met daarop de verklaring van kamerlid Öztürk over zijn vastgoedtransactie met Daelzicht.
Medewerkers van de politieke beweging Denk verstrekten in juni briefjes met daarop de verklaring van kamerlid Öztürk over zijn vastgoedtransactie met Daelzicht. Foto BART MAAT/ANP

Een inbraak met veel schade. Dat was in 2011 de reden waarom horeca-ondernemer Selçuk Öztürk 110.000 euro korting kreeg bij de aankoop van een pand van de Limburgse zorginstelling Daelzicht.

Die korting roept vijf jaar na dato nog steeds vragen op.

Een forensisch accountantsbureau, dat onderzoek deed naar de transactie, kwam vrijdag tot de conclusie dat het dossier over deze deal, verpakt in twee archiefdozen, „in strijd met het archiveringsbeleid” van Daelzicht ten kantore is vernietigd. Dat zou al gebeurd zijn voordat NRC medio dit jaar over de kwestie publiceerde.

Een bewijs van aangifte van de inbraak is onvindbaar. De politie kan het niet vinden, de toezichthouder (die vastgoeddeals in de zorg controleert) heeft het document niet en ook voor de onderzoekers was de aangifte nergens te traceren.

De onderzoekers bevestigen de eerdere constateringen van NRC: bij de verkoop zijn de procedures niet gevolgd. Daelzicht verhoogde de prijs niet toen tijdens het verkoopproces het bestemmingsplan gewijzigd werd van een niet-courante zorgbestemming naar een lucratieve horeca-bestemming. En voor de totstandkoming van de korting van 110.000 euro ontbreekt een deugdelijke onderbouwing.

Geen verwijten tegen Öztürk

De onderzoekers trekken hun conclusies „indachtig de beperking dat het dossier inzake de verkoop is vernietigd”.

Dat Öztürk voordeel genoot van de gang van zaken rekenen de onderzoekers het management van Daelzicht aan, niet Öztürk: „De bevindingen bevatten geen verwijten jegens de koper.”

Selçuk Öztürk, inmiddels Tweede Kamerlid namens de groep Denk, reageert niet op vragen van deze krant. De groepering Denk kwam vrijdag met een persbericht: „Door middel van objectief onderzoek [is] gebleken dat Selçuk Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam treft.” Volgens Denk is hiermee het „raamwerk van onware, tendentieuze en suggestieve berichtgeving in het NRC” als „een kaartenhuis in elkaar gestort.”

Bevriende bedrijven

De transactie met Öztürk is exemplarisch voor de handel en wandel van het voormalige management en bestuur van Daelzicht. De bedrijfsvoering was niet doelmatig en niet transparant, concludeert het rapport.

Het management gaf ook opdrachten aan ‘bevriende’ partijen waarbij slechts één offerte werd gevraagd. Tussen 2010 en 2016 werd 28 miljoen euro aan opdrachten verstrekt aan een kleine groep bedrijven. De toebedeling van opdrachten was niet transparant.

Zo profiteerden aannemers en andere toeleveranciers. Zij doneerden tegelijkertijd een bedrag aan een fonds waaruit Daelzicht niet-subsidiabele uitgaven deed. Wie meer doneerde, kreeg grotere opdrachten.

De onderzoekers noemen de manier waarop die geldstromen waren georganiseerd „uiterst onwenselijk”. Het forensisch accountantsbureau blijkt de financiële gevolgen van dit gedrag niet te hebben onderzocht.

Raad van toezicht in beraad

Vraag is wat het nieuwe management en de nieuwe raad van toezicht van Daelzicht, dat vanuit premiegelden wordt gefinancierd, met de conclusies gaat doen.

„Daarover beraden wij ons”, zegt Antoinette Knoet-Michels, de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en PvdA-Statenlid in Noord-Brabant. Fraude hebben de onderzoekers niet opgemerkt in hun onderzoek, benadrukt Knoet, die wel het risico ziet dat Daelzicht door de werkwijze te veel betaald heeft voor de opdrachten. De raad van toezicht wil ook advies over het mogelijk niet volgen van de gedragscode en de wetgeving.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) antwoordde eerder dit jaar op vragen van VVD-Kamerlid Sjoerd Potters dat „op het moment dat sprake zou zijn van wederrechtelijk handelen, dit zal worden doorgeleid naar de bevoegde justitiële instanties.”

„Daelzicht heeft inmiddels de bedrijfsvoering verbeterd”, zegt interim-bestuurder Nettie Saarloos. „Bij opdrachten worden meerdere offertes gevraagd.” Van een extern manager, die kritiek krijgt in het rapport, is afscheid genomen.