Foto Remko de Waal/ANP

‘Er is hier toch nog iets moois gebeurd’

Miranda de Vries

Geldermalsen heeft na de onlusten van een jaar terug de draad weer opgepakt, meent de burgemeester: „Er lopen veel initiatieven waarbij veel burgers betrokken zijn.”

Geen asielzoekerscentrum in Geldermalsen, maar wel extra woningen voor statushouders, de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Dat was het besluit dat de gemeenteraad eind juni nam. Na de rellen van 16 december rond het gemeentehuis, nu een jaar geleden, was de sfeer nog steeds te gespannen in het dorp om een opvangcentrum voor asielzoekers te openen, oordeelde de gemeenteraad van het Betuwse dorp.

Inmiddels heeft de gemeenschap in het ongeveer 10.000 bewoners tellende dorp de draad weer opgepakt, constateert burgemeester Miranda de Vries (PvdA). Ook ligt de gemeente redelijk op koers wat de huisvesting van de statushouders betreft.

Hoe geeft het gemeentebestuur de belofte om extra statushouders te huisvesten gestalte?

„Het rijk verplicht ons volgend jaar zo’n vijftig statushouders te huisvesten. Daarnaast proberen we de volgende jaren nog zo’n 25 asielzoekers extra per jaar op te vangen. Zoiets geeft altijd druk op de sociale woningmarkt. Mede daarom zijn er plannen om extra woningen te gaan bouwen in Meteren en Beesd. De financiering is aan de woningbouwcorporaties. We moeten nog een plaats bieden aan vijftien van de 69 statushouders die we dit jaar moeten huisvesten. Behalve in woningen zal dat tijdelijk in bed-and-breakfastachtige opvang gestalte krijgen.”

Lees ook een reconstructie van de gebeurtenissen in Geldermalsen: Terug in Geldermalsen

Gaat de nieuwbouw naar statushouders?

„Zeker niet alleen. Die gaat voor het merendeel naar mensen uit Geldermalsen die al lang op de wachtlijst staan voor een huurwoning. We hebben met de woningbouwcorporaties een afspraak gemaakt dat, gemiddeld genomen, een op de tien woningen die van eigenaar verandert, naar statushouders gaat. Die verdeling houden we grosso modo ook aan voor de nieuwbouwlocaties.”

Wat is er over van de gepolariseerde sfeer die de gemeenteraad afgelopen juni nog in Geldermalsen aantrof?

„Dat zou u allereerst aan de bewoners moeten vragen. Maar mijn eigen indruk is dat we in het dorp de draad weer hebben opgepakt. Er lopen veel initiatieven waarbij veel burgers betrokken zijn. Zo hebben we onlangs onder veel belangstelling het eenjarig bestaan van ons multifunctionele wijkcentrum De Pluk gevierd. Een van de mooiste voorbeelden van initiatieven uit de burgerij is de samenwerking in de Rijnstraat 64. In dit bedrijfspand wordt hulp geboden, zowel aan mensen wier inkomen te laag is als aan vluchtelingen die hier hun weg moeten vinden. En wat heel erg leuk is, is dat partijen die een jaar geleden op het azc-dossier tegenover elkaar stonden, nu zij aan zij in hetzelfde gebouw aan het werk zijn. Het is een prachtig voorbeeld van hoe iets dat fout gaat toch iets moois kan opleveren.”

De hoge bedragen die de gemeente Geldermalsen aan Vluchtelingenwerk betaalt voor de taalcursussen en verdere begeleiding van statushouders (dit jaar bijna 60.000 euro, volgend jaar 97.000 euro), wekken wrevel bij vrijwilligers van de Rijnstraat. Die stoppen allemaal – gratis – veel vrije tijd in het helpen van vluchtelingen in de gemeente.

„Ik ben me van die weerstand bewust. Die bedragen zijn hoog, inderdaad. Ik kan me best voorstellen dat iemand die zulke bedragen ziet, denkt: nou, ik kan hetzelfde voor minder geld aanbieden. Maar voor een goede begeleiding van vluchtelingen en vrijwilligers is een ervaren organisatie nodig die kwaliteit, diepgang en continuïteit biedt. We zijn als gemeente tevreden over het werk dat Vluchtelingenwerk voor de gemeente doet.”

Lees ook het stuk over de drijvende kracht achter het protest in Geldermalsen, die nu statushouders helpt.
    • Kees Versteegh