Opinie

    • Hendrik Spiering

Een leven zonder gas

Energie ligt aan de basis van iedere beschaving. De geograaf Ian Simmons heeft wel eens berekend hoeveel energie verschillende economieën per hectare kunnen ‘oogsten’ . Jager-verzamelaars halen jaarlijks aan hazen, herten, knollen en bessen slechts een paar duizendste gigajoule per hectare uit de grond. Maar traditionele landbouw oogst makkelijk 20 gigajoule per hectare. En moderne landbouw haalt wel 60 Gj/ha.

En onze samenleving? Wij hebben de fossiele brandstoffen! Als Nederland alle energie uit zijn landbouwgrond zou moeten halen, kwam je op 1500 gigajoule. In de negentiende eeuw is die grote fossiele slag gemaakt, met enorme gevolgen. Toen golden de woorden van de boze tovenaar Saruman uit Tolkiens ‘The Lord of the Rings’: The old world will burn in the fires of industry. Forests will fall. A new order will rise. Wij leven nu in die nieuwe orde.

En straks? De gemeente Amsterdam gebruikt over ruim dertig jaar geen gas meer. Ze zet in op stadsverwarming. Is dat slim? Warna Oosterbaan ging rekenen met geothermie en restwarmte en bekeek stadsverwarmingspijpen met méér dan kokendheet water onder hoge druk. De conclusie: je kan beter eerst de huizen goed gaan isoleren.

    • Hendrik Spiering