Brieven

Bezuinigingen op de kunsten

Het Metropole Orkest moet zijn werk kunnen voortzetten

Ik heb vernomen dat het Metropole Orkest een nieuwe bezuiniging van 15 procent zal worden opgelegd, boven op de halvering van het budget in 2013. Zo’n vermindering van de middelen zal de organisatie ernstig verzwakken en haar de mogelijkheid ontnemen om de samenleving te blijven dienen. Ook zal het Metropole Orkest dan van de kaart verdwijnen als internationale speler en ambassadeur voor Nederland.

Als deze bezuiniging wordt doorgevoerd, zal het orkest noodgedwongen stoppen met ‘Metropole op School’, het programma voor het basisonderwijs waaraan 100.000 kinderen deelnemen. Ook zal er een einde moeten komen aan de Metropole Academy, waardoor een aantal van ’s lands meest begaafde musici de omgeving voor hun artistieke ontwikkeling verliest. Een van de snelste manieren om onze jongeren de straat op te drijven, naar bendes, drugs en misdaad, is door ze een veilige plek te ontzeggen om zich met muziek bezig te houden. Ik heb dit vaak genoeg met eigen ogen en in mijn eigen stad zien gebeuren om de wrange gevolgen te kennen als creatieve gemeenschappen worden opgedoekt. Het Metropole Orkest is een uiterst waardevol bezit, voor Nederland, maar ook internationaal, dankzij de zeer gewaardeerde prestaties en daarnaast als opleidingsinstituut. Bovendien heb ik het genoegen gehad om het Metropole Orkest in 2014 samen met componist/arrangeur Vellu Halkosalmi te dirigeren, en samen met Jules Buckley in 2016 in de Royal Albert Hall. We kregen geweldige reacties en ik was diep geroerd door de steun van toehoorders die uit alle hoeken van de wereld hierheen waren gekomen om dit orkest te horen spelen.

Daarnaast is het Metropole Orkest in staat mensen van verschillende generaties te verbinden, getuige een aantal begaafde jonge kunstenaars met wie ik heb samengewerkt, zoals de 22-jarige Jacob Collier, maar ook de 49- jarige Richard Bona. Ik ben vereerd dat ik zulke bijzondere momenten met het orkest heb kunnen delen en ik moet er niet aan denken dat het door bezuinigingen ten onder zal gaan. Tot slot: het Metropole Orkest werd opgericht in 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog, met als doel de verbinding van mensen uit verschillende groeperingen in de maatschappij, en we hoeven maar om ons heen te kijken om te weten dat deze taak nog altijd heel belangrijk is. Het orkest moet zijn werk kunnen voortzetten. Ik roep het parlement op om de beslissing tot een nieuwe bezuiniging op het Metropole Orkest te heroverwegen en het orkest in staat te stellen zijn bijdrage aan de samenleving als geheel te blijven leveren.


Jazzmuzikant, arrangeur en producer
    • Quincy D. Jones, Jr.