woningverhuur

Airbnb, oppositie kritisch

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren uitten woensdag kritiek op de samenwerking tussen Airbnb en de gemeente. Airbnb zegde toe advertenties te verwijderen van woningen die langer dan 60 dagen en aan meer dan vier personen worden aangeboden. De PvdA vermoedt dat aanbieders meerdere profielen aanmaken; GroenLinks wil dat woningen een vast verhuurnummer krijgen.

    • Daan Borrel