Werkloosheid daalt tot onder half miljoen

In november bedroeg het aantal werklozen 499.000, het laagste cijfer sinds begin 2012.

Foto: Robin van Lonkhuizen / ANP

De werkloosheid is de afgelopen maand opnieuw gedaald en komt nu onder de half miljoen uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In november bedroeg het aantal werklozen 499.000, het laagste cijfer sinds begin 2012. Op het hoogtepunt van de crisis waren bijna 700.000 Nederlanders werkloos.

Ook het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Eind november telde het UWV 410.000 lopende WW-uitkeringen, een daling van tienduizend (-2,4 procent) ten opzichte van oktober. Onder jongeren daalde het aantal uitkeringen met 4,3 procent het sterkst. Ook onder 50-plussers zet de dalende trend door. Voor het eerst sinds juni 2015 zakte het aantal uitkeringen aan 50-plussers onder de 200.000.

Vooral in het onderwijs (-7,6 procent) en de bouw (-6,7 procent) daalde het aantal uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren zoals landbouw en horeca was juist sprake juist van een lichte toename.

De werkloosheid daalde de afgelopen drie maanden met gemiddeld zevenduizend per maand iets minder sterk dan in de zomer. Vooral de werkloosheidsdaling onder 45-plussers vlakte af. De sterke daling van het aantal werkloze ouderen in de maanden daarvoor zette daarmee niet door.

Het totaal aantal werkelozen bleef vorige maand gelijk op 5,6 procent van de beroepsbevolking. In de zes maanden daarvoor daalde het werkloosheidspercentage.
Het percentage werkloze 45-plussers bleef de afgelopen maanden steken op 5,1. Onder jongeren daalde het werkloosheidspercentage wel, van 10,5 in oktober naar 10,3 in november.

    • Clara van de Wiel