Rekenkamer

Voor onderhoud belangrijke dijken is ‘132 miljoen extra’ nodig aldus Rekenkamer

Foto ANP

Er is 132 miljoen euro nodig voor het onderhoud aan belangrijke dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen. Een groot deel van die kosten kan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) de komende drie jaar betalen uit bestaande potjes, maar van 32 miljoen is dat onduidelijk. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen onderzoek naar de kosten van onderhoud van het hoofdwatersysteem, dat de hoeveelheid en kwaliteit van het water in goede banen leidt. De uitgaven vallen volgens het onderzoek hoger uit vanwege prijsstijgingen, onderhoud aan extra infrastructuur en onvoorzien onderhoud bij de Oosterscheldekering. Volgens Schultz is het tekort niet 32 miljoen maar slechts 18 miljoen euro. (NRC)

    • Auteur Onbekend