Parkeren

Kopers en huurders van nieuwbouw krijgen geen straatvergunning meer

Kopers, huurders of werknemers van toekomstige nieuwbouw krijgen geen vergunning meer om in de straat te parkeren. Dat staat in de ‘Nota parkeernormen auto’ die wethouder Pieter Litjens (Verkeer, VVD) afgelopen dinsdag presenteerde en die ter inspraak is voorgelegd aan de stadsdelen. Het nieuwe parkeerbeleid moet zorgen dat – ondanks de groei van het aantal woningen – er minder geparkeerde auto’s op straat komen te staan.

Momenteel verschilt het parkeerbeleid nog per stadsdeel, maar met het nieuwe parkeerbeleid worden de regels gelijkgetrokken. Naast dat kopers, huurders en werknemers van nieuwbouw geen straatvergunning meer ontvangen, is het in de toekomst ook niet meer verplicht om parkeerplaatsen te realiseren bij sociale woningbouw en kantoren. Dit betekent dat eventuele parkeerplekken onder de grond moeten worden gerealiseerd of gereserveerd moeten worden in bestaande parkeergarages in de buurt. Daarnaast staat in de nota dat het maximum aantal parkeerplaatsen per nieuw huis verlaagd wordt naar één parkeerplek per woning.

De wethouder denkt met de nota in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Litjens verwacht dat Amsterdammers in de toekomst vaker een auto zullen delen en dat er door de groei van het aantal inwoners meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. Uit onderzoek van de ‘Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2015’ blijkt dat sinds een aantal jaar het autobezit onder Amsterdammers heel geleidelijk afneemt: in 2008 bezat 30 procent van de Amsterdammers tussen de 18 en 80 jaar minimaal één auto, in 2011 28 procent en in 2013 daalde dit naar 27 procent. Toch nam het totale aantal auto’s in de stad sinds 2004 met 20.000 auto’s toe vanwege een aangroei van inwoners.

De gemeente stelt de nota naar verwachting midden 2017 definitief vast. Ook is zij bezig met een nieuwe nota voor (brom)fietsen.

    • Daan Borrel