onderwijs

Actieplan lerarentekort

De gemeente heeft samen met lerarenopleidingen en scholen een actieplan gemaakt voor het lerarentekort. Zo bieden ze startende leraren begeleidings- en promotietrajecten, zoeken ze naar huisvestingsmogelijkheden voor leraren en moet een campagne het imago van lesgeven opkrikken. In het basisonderwijs loopt het tekort van 171 leraren in 2017 naar verwachting op tot 415 in 2020.

    • Daan Borrel