Oliebol

Het is koud en donker als ik via de achterzijde van het station naar huis loop. Op de Hollandse gebakkraam na is het plein leeg.

Opeens suizen er twee oliebollen rakelings langs mijn hoofd.

Terwijl ik me geschrokken naar de kraam omdraai hoor ik de ene oliebollenverkoopster tegen de andere zeggen: „Die waren dus écht niet goed meer.”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact

    • ikje auteur (tijdelijk)