Noodmaatregelen

Burgemeesters geven zichzelf oneigenlijk extra bevoegdheden

Noodmaatregelen die burgemeesters opstellen zijn vaak in strijd met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid in Groningen. De onderzoekers verzamelden alle 250 noodverordeningen van de laatste vijf jaar. Een noodverordening, zoals een gebiedsverbod of evacuatiebevel, is bedoeld als tijdelijke maatregel van de burgemeester om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Maar met die definitie nemen burgemeesters het niet zo nauw. Een van de trends is het gebruik van een noodverordening om demonstraties te reguleren. Maar een noodverordening is niet bedoeld om een demonstratie in goede banen te leiden. Sterker nog: dat mag niet, omdat dat het recht op betoging ernstig kan schaden. Daarvoor is de Wet openbare manifestaties. (NRC)