Naar buiten

Bomen in Broek in Waterland

Zondagochtend organiseert IVN een ‘winterse bomenwandeling’ in Broek in Waterland, een dorpje vlak boven Amsterdam. Dat dit als een van de mooiste dorpjes van Nederland wordt beschouwd komt niet alleen door de grijs geschilderde houten huizen, de vele watertjes of de veenweidegebieden rondom (waar het in het voorjaar nog wemelt van de grutto’s en waar ’s winters duizenden ganzen neerstrijken) maar ook door de vele, vaak monumentale bomen die hier staan. In de winter worden hun mooie vormen en prachtige kronen zichtbaar. Met een beetje geluk worden ook nog ‘roestende’ ransuilen gezien. Zondag 18 december, 11.00 uur, verzamelen op de parkeerplaats bij Nieuwland 23. www.ivn.nl/afdeling/waterland

    • Saskia van Loenen