Recensie

Muzikaal lenig, droogkomisch trio

Jazz Einzelgänger wringt zich op Musica Gymnastica scheppend en onbegrensd in vele bochten.

Trombone, bariton/klarinet en gitaar vormen samen een onconventioneel pact in het nieuwe jazztrio Einzelgänger. Onder aanvoering van trombonist Louk Boudesteijn (New Rotterdam Jazz Orchestra, Fullduplex, en lid van The Special Request Horns die menig popartiest bijstaan) zoeken rietblazer Nils van Haften en gitarist Anton Goudsmit naar improvisatievormen die wisselend dansen, prikkelen en bijten. Einzelgänger wringt zich op Musica Gymnastica scheppend en onbegrensd in vele bochten. De melodische figuren die Boudesteijn componeerde als uitgangspunt voor tien stukken gaan van melancholiek tot snijdend en glijdend (‘Flyte’), met steeds weer wisselende rollen waarin de een spaarzaam ‘draagt’ zodat de ander lyrisch kan improviseren. De muzikale lenigheid van de drie staat centraal – buitelend en struikelend soms, getuige ook de komische video’s van de drie in sullige sportoutfits.

    • Amanda Kuyper