Quiz: hoe groot is het percentage moslims in Nederland?

Veel inwoners van Europese landen vrezen dat het continent overspoeld wordt door moslims. Maar hoe zit dat nou echt?

Moskee in IJmuiden.
Moskee in IJmuiden. Foto ANP

Van Geert Wilders tot Marine Le Pen: door heel Europa profiteren populistische leiders van de angst voor vermeende islamisering. Een angst die onder de bevolking verder gevoed wordt door alarmerende berichten over ontwrichtende vluchtelingenstromen vanuit het Midden-Oosten en terreurdreiging van extremisten.

Maar hoe zit dat nou echt? Marktonderzoekbureau Ipsos ondervroeg meer dan 27.000 mensen in veertig landen over wat zij dachten dat het percentage moslims van de bevolking was. Vervolgens zette het dit af tegen het daadwerkelijke percentage. Van de resultaten hebben wij een quiz gemaakt. Wat is jouw inschatting van het aantal moslims in Nederland, of in Frankrijk?

Grote kans dat je het verkeerd had. Veel inwoners van Westerse landen overschatten het percentage moslims van de bevolking aanzienlijk. In Frankrijk, dat de afgelopen jaren vaak het doelwit is geweest van aanslagen door radicale moslims, zaten de inwoners er het meest naast. Fransen denken dat 31 procent van hun land de islam aanhangt. In werkelijkheid is dit 7,5 procent.

Hoe zit dit in Nederland? 19 procent van de bevolking is moslim, zeiden de meeste Nederlanders tegen de onderzoekers van Ipsos. Niet waar: het is 6 procent. Ipsos baseerde zich hierbij op gegevens van onderzoeksbureau PEW over de bevolkingssamenstelling in 2010.

Het is een lijn die door te trekken is naar vrijwel alle Westerse landen. In de Verenigde Staten – waar aanstaand president Trump vorig jaar zei de grenzen te willen sluiten voor alle moslims – is 0,9 procent van de bevolking islamitisch. Amerikanen dachten gemiddeld 17 procent. Landen met een hoge moslimpopulatie, zoals Indonesië, zijn juist geneigd om het aandeel moslims te onderschatten.

Directeur Bobby Duffy van Ipsos zegt in een verklaring:

“We hebben het vaak fout als het gaat over factoren die uitgebreid worden bediscussieerd in de media, zoals het aandeel moslims in het land en inkomensongelijkheid. We weten uit eerdere studies dat dit deels komt doordat we datgene waar we ons zorgen over maken overschatten.”

Ook vroeg Ipsos wat de inwoners van deze landen dachten dat het percentage in 2020 zal zijn. Toen liepen de ramingen nog verder uiteen: 26 procent van de bevolking, dachten Nederlanders. In werkelijkheid is dan 6,9 procent van Nederland islamitisch.

De onderzoekers keken ook naar hoe Amerikanen, Duitsers of inwoners van andere landen inschatten hoe het zat met de acceptatie van abortus in hun land. Of hoe groot zij denken dat het percentage van de bevolking is dat homoseksualiteit moreel verwerpelijk vindt:

Nederlanders denken dus dat 36 procent van hun landgenoten tegen homoseksualiteit is, terwijl het slechts 5 procent is - een van de laagste percentages wereldwijd.

Uit bovenstaande grafieken lijkt wellicht alsof Nederlanders niet erg nauwkeurig zijn met het inschatten van dit soort vragen. Een troost: van de veertig nationaliteiten die Ipsos onderzocht, bleken Nederlanders het beste in staat zichzelf in te schatten. India het minst.

Doe hier de Ipsos-quiz over Nederland: