Hardrijders maken deze weg dodelijk

Verkeersveiligheid Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt weer. De weg tussen Leeuwarden en Sneek heeft een kwalijke reputatie. Friesland grijpt in.

Foto Kees van de Veen

Vanuit zijn geparkeerde auto wijst hij op twee vrachtauto’s die voorbij razen op de N354, de gevaarlijke weg tussen Leeuwarden en Sneek. Voorzitter Otto van der Meulen van Dorpsbelang Reduzum: „Ze rijden veel te hard, dat zie ik zo. Minstens 90.”

Hier, op de bochtige, smalle weg bij Tsienzerburen, geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Deze herfst vonden er twee ernstige verkeersongevallen plaats. Op 30 oktober knalden twee auto’s op elkaar. Vijf mensen raakten gewond, van wie een 14-jarige jongen ernstig. Een week later botsten opnieuw twee auto’s op elkaar. Daarbij raakte een 11-jarige jongen ernstig gewond.

En pas nog reed er een auto vanaf de weg dwars door de heg voor deze woning, wijst Van der Meulen. „Hij kwam op tien centimeter van het erf tot stilstand. Daarna is de bestuurder gewoon verder gereden.” Hij schudt zijn hoofd. „Je zult daar maar net als fietser langsrijden.”

Omhooggeploegde graspollen markeren het spoor van de autobanden. Het gebeurt vaker dat auto’s er slippen en van de weg raken, weet Van der Meulen. „Zie je al die gaten in de heg? Daar zijn meer auto’s doorheen gereden.”

Een paar meter verderop, in de grasstrook tussen ventweg en autoweg, is een ander bandenspoor zichtbaar. „Van het ongeluk waarbij die vijf gewonden vielen”, aldus Van der Meulen.

Inhaalverbod, snelheid omlaag

De afgelopen tien jaar vielen er bij verkeersongevallen op de N354, de Snitserdyk, zes doden, vertelt Van der Meulen. Oorzaak: er wordt veel te hard gereden. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar buiten de spits trapt menig automobilist het gaspedaal veel dieper in.

De provincie Friesland onderkent het gevaar. Er geldt nu een inhaalverbod en er is extra belijning aangebracht. De maximumsnelheid is teruggebracht naar 60 kilometer en er wordt vaker gecontroleerd. Bij een recente controle kregen 92 hardrijders een bon.

Van der Meulen is blij met de maatregelen. Hij mailt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) na elk incident dat zich voordoet op de weg. „Dat zijn er veel meer dan de politie weet. Laatst reed iemand hier rond middernacht in een sloot. De bestuurder bleef ongedeerd; de brandweer takelde de auto uit de sloot.”

Op de Snitserdyk rijden meer dan 10.000 auto’s per dag. Van der Meulen: „Sinds de opstoppingen bij de rotonde in Joure zijn dat er nog meer. Mensen nemen deze weg als sluiproute.”

De N354 staat op een lijst met zeventig knelpunten in Friesland die de komende jaren worden aangepakt. Zo komen er steviger bermen, betere belijning, veiliger kruispunten en oversteekplaatsen. De provincie heeft er 30 miljoen euro voor uitgetrokken.

Voor de Snitserdyk is herinrichting in 2018 aan de orde. Gedeputeerde Poepjes probeert de aanpak vervroegd te krijgen en onderhandelt met omwonenden namens de provincie over grondaankoop. Het plan is de weg als het ware enkele meters op te schuiven, met aan elke kant een ventweg. Daarvoor stelt de provincie 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Smartphone achter het stuur

Veiliger maken van een provinciale weg is één ding, het gedrag van automobilisten beïnvloeden iets anders, aldus de gedeputeerde. Niet alleen te hard rijden is een oorzaak van veel ongevallen, maar ook het gebruik van de smartphone achter het stuur, meent ze. „We gaan daarom als provincie een bewustzijnsactie op touw zetten.” Er worden flyers uitgedeeld, en bij Tsienzerburen komen borden die weggebruikers waarschuwen. „In 2016: 18 ongevallen op deze weg. Word niet de volgende!” En: „Kyk op ’e dyk”.

Poepjes stoort zich aan het appen en sms’en van automobilisten. „Ik kan daar heel erg kwaad om worden. Met alcohol op rijden is inmiddels not done. Dat moet ook zo worden met het gebruik van telefoons als je op de weg bent.”

    • Karin de Mik