Groningen versterkt dijk tegen aardbevingen

Zeewering De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven wordt sterker. Damwanden moeten voorkomen dat grond bij een aardbeving verweekt.

Toen Groningen beefde
Toen Groningen beefde

Hoe maak je dijken aardbevingsbestendig? En hoe voorkom je dat in Groningen een dijk bezwijkt door de effecten van gaswinning? Met damwanden natuurlijk. Je had het kunnen weten. „Het is niet de goedkoopste, maar wel de veiligste oplossing”, zegt Ate Wijnstra van het waterschap Noorderzijlvest.

Het waterschap is dinsdag, samen met Rijkswaterstaat, begonnen met versterking van de twaalf kilometer lange dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Ook Deltacommissaris Wim Kuijken neemt een kijkje bij deze ‘unieke’ dijkverbetering. Het bijzondere zit hem in de damwanden die worden geslagen in twee gedeelten van deze dijk, bij Delfzijl en bij de Eemshaven. Op deze punten is de dijk kwetsbaar als zich een aardbeving van 5,5 op de schaal van Richter voordoet. „Zo’n grote aardbeving hebben we hier nooit gehad”, zegt Wijnstra, „maar van het KNMI hebben we als uitgangspunt meegekregen daar toch rekening mee te houden.”

De schade bij een dijkdoorbraak zou in de miljarden lopen. Niet omdat er in Groningen net zo veel infrastructuur vernietigd kan worden als bijvoorbeeld in de Randstad. Wel omdat juist in Noordoost-Groningen veel elektriciteit wordt geproduceerd, die vanuit de Eemshaven wordt getransporteerd. „Grote delen van Europa komen dan zonder stroom te zitten”, aldus Wijnstra, projectleider primaire keringen van het waterschap.

Aan de plaatsing van de damwanden is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Belangrijkste vraag was welke bodemlagen onder de dijk bij een aardbeving kunnen „verweken”, waardoor de dijk in elkaar zakt.

Specialisten uit Japan, de Verenigde Staten en Canada hebben samen met Nederlandse deskundigen berekend welke mate van ‘verwekingsgevoeligheid’ maatregelen noodzakelijk maakt. „De kennis over aardbevingen is in dat soort landen nu eenmaal groter dan bij ons”, aldus Wijnstra. De damwanden moeten de zwakke bodemlagen als het ware „insluiten” en immuun maken voor aardbevingsschade.

De dijkverbetering, inclusief aanleg van ‘nieuwe natuur’, wordt vooral betaald uit het hoogwaterbeschermingsprogramma van de waterschappen en minister Schultz (Infrastructuur, VVD). Hieruit komt 114 miljoen euro. Waterschap Noorderzijlvest betaalt bijna 10 miljoen, en ook provincie en Delfzijl dragen bij. Gaswinner NAM betaalt de damwanden tegen de aardbevingsschade. Het werk moet vóór 2019 klaar zijn.