Opinie

    • Tom-Jan Meeus

De Kloof anno nu: alles uiten, amper luisteren

Politicus: „Ik heb goed nieuws voor u.” Burger: „Goed nieuws van de regering, dat hoor je niet vaak meer.” Politicus: „Vandaag bespreken wij in de Kamer het wetsvoorstel van VNL voor verruiming van de vrijheid van meningsuiting.”

Burger: „Zal eens tijd worden. Mogen we eindelijk zeggen wat er aan de hand is hier.”

Politicus: „In dit voorstel vervalt het verbod op groepsbelediging. Ook het aanzetten tot haat en discriminatie vervallen. Mensen hebben het principiële recht elke mening te uiten.”

Burger: „Minder Marokkanen!”

Politicus: „Ik meen dat het geen enkele zin heeft een dergelijke uitlating te verbieden. Meningen verdwijnen niet als wij ze verbieden. Wij moeten al onze opvattingen aan het debat bloot durven stellen.”

Burger: „Zo is dat. Ik zeg ook: Minder Sylvana. Minder Kuzu. Laat ze lekker teruggaan naar Turkije, naar Erdogan, de sultan, met zijn moskeeën.”

Politicus: „Mijn fractie is van opvatting dat een verruimde vrijheid van meningsuiting óók inhoudt dat wij als samenleving beter naar elkaar moeten luisteren.”

Burger: „Goed plan. Ik heb jaren moeten luisteren naar de wegkijkers. Hun verhaaltjes kan ik dromen. We mogen niet alle Marokkanen en Sylvana’s op één hoop gooien. We mogen niet alle moslims op één hoop gooien. Daarna gooit de elite ons op één hoop. Dus alle wegkijkers mogen naar mij komen luisteren.”

Politicus: „Als wij elkaar meer vrijheid gunnen, hoort daar natuurlijk ook meer tolerantie voor andersdenkenden bij.”

Burger: „Zeker. Dus de problemen benoemen we voortaan zoals ze zijn. Geen politieke correctheid meer. Gewoon luisteren naar de mensen naar wie jarenlang niet geluisterd is.”

Politicus: „Ware vaderlandsliefde bestaat eruit dat we alles kunnen zeggen en elkaar daarna vinden in gezamenlijkheid.”

Burger: „Mijn gezamenlijk standpunt is: wij gaan allemaal weer van Nederland houden. Wij gaan terug naar Nederland zoals het ooit bedoeld was. Zodat we weer trots kunnen zijn op Nederland.”

Politicus: „Het hoort bij dit land dat wij niemand uit ons midden afwijzen. Wij zeggen elkaar de waarheid. Wij zijn trots op dit land. Maar wij accepteren geen haat van anderen.”

Burger: „Wij willen Nederland gewoon terug zoals het was. Als we zeggen dat we minder Marokkanen willen, of minder Sylvana’s, dan is dat geen haat: dat is alleen vrijheid van meningsuiting.”

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus
    • Tom-Jan Meeus