Zo ziet de regering van Trump eruit

Benoemingen Wie gaan de VS allemaal besturen, en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Dit zijn de namen van Team Trump.

Van links naar rechts: Mike Pompeo (CIA), Michael Flynn (National Secutory) en Jeff Sessions (Justitie)
Van links naar rechts: Mike Pompeo (CIA), Michael Flynn (National Secutory) en Jeff Sessions (Justitie) Foto AFP

  Ministeries

 • Minister van Binnenland: Ryan Zinke

  Rick Perry
  De portefeuille van de Amerikaanse minister van het Binnenland moet niet worden verward met die van een minister van Binnenlandse Zaken. Ryan Zinke (55), lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Montana, zal zich vooral bezig houden met het beheer en de exploitatie van federaal land en wateren en van de 400 nationale natuurparken. Samen met Scott Pruitt op het Environmental Protection Agency en de voor Energie voorgedragen minister Rick Perry zal Zinke zich bezig houden met de afweging tussen milieudoelen en de extractie van brandstoffen. Trump zet in op meer mijnbouw en meer boringen naar olie en schaliegas, waar Obama juist kolenwinning wilde afbouwen en pleitte voor natuurbehoud. Zinke studeerde geologie en diende als commando in Kosovo, Irak en Bosnië. Als congreslid in zijn staat zette Zinke, een fervent jager en visser, zich in voor meer olie- en gasboringen, maar hij stemde ook voor het behoud van het Land and Water Conservation Fund, dat opbrengsten van energiewinning besteedt aan natuurbeheer.

  Zinke staat ondubbelzinnig aan de kant van Trump als het gaat om de meest heikele kwestie die op dit departement speelt: het al dan niet verkopen van beschermd federaal land aan de staten – en daarmee het opheffen van de beschermde status ervan. Het is een belangrijke wens van conservatieve Republikeinen uit westelijke staten, die het land willen gebruiken voor landbouw of energiewinning. Een wetsvoorstel van deze strekking ligt klaar in het Congres. Maar Trump is hier tegen, en ook Zinke heeft zich ertegen uitgesproken. Verzet tegen Washington vanwege het federaal beheer van land was de inzet van de gewapende bezetting van een natuurpark door de gewapende clan rond de broers Bundy op een natuurterrein in Oregon in januari.

 • Minister van Energie: Rick Perry

  Rick Perry

  Na twee mislukte presidentscampagnes schopt Rick Perry (66), voormalig gouverneur van Texas, het nu tot minister van Energie als de Senaat zijn voordracht accepteert. Aan Perry de taak om Trumps plannen om vol in te zetten op fossiele energie, uit te voeren. Ook zal Perry het beheer krijgen over Amerika’s kernwapens en het onderzoek naar nucleaire veiligheid en nieuwe vormen van energieopwekking, op een ministerie dat onder Obama werd geleid door wetenschappers, onder wie Nobelprijswinnaar Steven Chu. Het ministerie speelde een belangrijke rol bij onderhandelingen over het nucleair akkoord met Iran, waar Republikeinen tegen gekant zijn.

  De benoeming van Perry heeft een ironische kant: het ministerie van Energie was het ministerie dat Perry vergat in zijn roemruchte tv-blunder van 2011, toen hem als presidentskandidaat werd gevraagd drie ministeries te noemen die hij zou schrappen als hij gekozen werd. “Het derde ministerie waarmee ik korte metten zou maken – onderwijs, handel en .. eens even kijken. Ik weet niet. De derde weet ik niet. Sorry,” zei Perry, die zich pas later in het debat het Ministerie van Energie weer kon herinneren.

  Evenmin als zijn aanstaande collega Pruitt bij het milieuagentschap EPA is Perry overtuigd van het bestaan van klimaatverandering, die hij in zijn boek Fed Up! Omschreef als ´Hysterie´ en een ’verzonnen neprotzooi’. Klimaatwetenschap omschreef hij als ‘een seculiere CO2-cultus’ bestemd voor het spekken van de portemonnees van wetenschappers. Tijdens zijn drie termijnen als gouverneur van Texas (2000-2015) gaf hij olie en gasbedrijven ruim baan, en probeerde hij vergeefs de kolensector in Texas nieuw leven in te blazen. Maar hij stimuleerde eveneens windenergie, en met succes. Het scheppen van banen en Amerikaanse dominantie als het om extractie en export van energie gaat, waren zijn doelen. Dit laatste was volgens Perry onder meer noodzakelijk om Europese bondgenoten te beschermen tegen ‘Russische agressie’. Perry is lid van de Raad van Commissarissen van Energy Transfer Partners, het bedrijf dat de omstreden oliepijpleiding langs Sioux-gebied in North Dakota aanlegt.

  Perry, zoon van katoenboeren, begon zijn politieke carriere als Democraat, maar switchte later naar de Republikeinen. In 2000 werd hij tot gouverneur van Texas gekozen nadat hij eerst plaatsvervangend gouverneur was onder de later president George W. Bush. Hij werd de langstzittende gouverneur van Texas ooit. Perry is een traditionele Republikein die de federale overheid wilde inkrimpen, een fiscaal conservatief beleid voorstond, het bedrijfsleven alle ruimte gaf en de toegang tot abortus in de staat beperkte. Toen Perry zich in 2011 kandidaat stelde voor het presidentschap, verliep zijn campagne aanvankelijk veelbelovend, maar na de tv-blunder was het snel gedaan. Perry besloot in 2013 niet op te gaan voor een vierde termijn als gouverneur van Texas. Hij stelde zich in 2015 wederom kandidaat, maar werd de eerste van de aanvankelijk 17 Republikeinse kandidaten die het opgaf omdat hij bij kiezers noch donoren enthousiasme wist te wekken. Tijdens zijn campagne noemde hij Trump ‘een kanker voor het conservatisme’, maar dit weerhield hem er niet van de kandidaat uiteindelijk toch te steunen.

  Na zijn campagne stortte Perry zich in een andere race: hij deed mee aan Dancing with the Stars, eveneens zonder veel resultaat.

 • Minister van Buitenlandse Zaken: Rex Tillerson

  Rex Tillerson

  Als minister van Buitenlandse Zaken heeft Trump Exxon Mobil-topman Rex Tillerson (64) voorgedragen. Die keuze is controversieel, omdat de zakenman goede banden heeft met het Kremlin door de activiteiten van zijn bedrijf in Rusland. In 2012 kreeg Tillerson van president Vladimir Poetin de Orde van de Vriendschap, een hoge Russische onderscheiding. Trump noemde de pro-Russische houding van Tillerson afgelopen vrijdag juist een voordeel, omdat hij het land daardoor goed zou kennen.

  Tillerson werkt sinds 1975 bij ExxonMobil. Hij bekleedde nooit een publiek ambt – een unicum voor een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de moderne geschiedenis van de VS. In plaats daarvan bestuurde Tillerson sinds tien jaar het vierde olie- en gasbedrijf ter wereld. Met een beurswaarde die het, als het een land was, de dertigste economie ter wereld zou maken, aldus een ranglijst van Business Insider. Exxon heeft een beurswaarde van 362 miljard dollar, meer dan het BBP van Noorwegen, Qatar of Tsjechië. Tillerson zat aan tafel met regeringsleiders en heeft ervaring met het sluiten van complexe akkoorden en het voeren van onderhandelingen – zij het uitsluitend in het belang van zijn aandeelhouders.
  Opmerkelijk is dat Tillerson met Trump van mening verschilt als het om klimaatverandering gaat. Tillerson onderschreef het akkoord van Parijs, waar Trump zich verschillende malen tegen keerde. Tillerson brak daarmee met de Exxonkoers van de decennia dat het bedrijf miljoenen spendeerde aan het ondermijnen van klimaatwetenschap en het verspreiden van misleidende informatie. Er lopen hierom verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het bedrijf nadat in 2015 bleek dat het al sinds 1977 precies op de hoogte was van het verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Bij de zitting in de Senaatscommissie over zijn benoeming, waar Tillerson onder ede gehoord zal worden, zijn behalve over zijn banden met Rusland en zijn aandelenpakket ook hierover vragen te verwachten. Lees meer over Tillerson…

 • Minister van Binnenlandse Veiligheid: John Kelly

  John Kelly

  De belangrijkste taak van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is grensbewaking. Aan de minister die hier benoemd wordt dus de taak de belangrijkste verkiezingsbelofte van Trump uit te voeren: de bouw van de muur langs de grens met Mexico.

  Deze gepensioneerde generaal (66) vocht in Irak en klom op tot baas van het Southern Command, de afdeling van Defensie die over alle activiteiten gerelateerd aan Midden en Zuid-Amerika gaat. Kelly is dus goed ingevoerd in de grensproblematiek die Trump wil oplossen met de bouw van de beruchte muur. Onder Kelly heeft het Southern Command gestreefd naar een integrale aanpak, niet alleen gericht op het terugdringen van migratie, maar ook op de oorzaken ervan – het drugsgerelateerd geweld in veel Latijns-Amerikaanse landen. Maar Kelly heeft ook gezegd dat terroristische organisaties de smokkelroutes vanuit Latijns-Amerika zouden kunnen benutten, iets waar vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn. In 2010 sneuvelde een zoon van Kelly in Afghanistan. Kelly is de derde gepensioneerd generaal in Trumps regering, eerder benoemde hij James Mattis op Defensie en Michael Flynn als Nationale Veiligheidadviseur.

 • Minister van Defensie: James Mattis

  James Mattis

  De voornaamste taak op het bord van deze minister is het voortzetten van de strijd tegen IS. En dan is er de rol van het Amerikaanse leger in tal van andere brandhaarden en bij dreigingen, zoals in de Zuid-Chinese zee. De Amerikaanse defensie is nog altijd de sterkste ter wereld, maar na de excessieve Bush-jaren zijn onder Obama de budgetten licht gekrompen en veel materieel is verouderd.

  James Mattis (66) is een gerespecteerd generaal die ten tijde van president George W. Bush vocht in Afghanistan en Irak, maar niet paste in diens terughoudende Midden-Oostenbeleid. Zijn bijnaam ‘Mad Dog’ dankt hij aan zijn harde, ongezouten uitspraken. Behalve een havik is hij een realist; op sommige terreinen is hij het niet eens met Trump. Mattis acht het terugdraaien van het nucleair akkoord met Iran een slecht idee, wantrouwt het Rusland van Poetin en is tegen waterboarden. Lees het volledige profiel…

 • Minister van Financiën: Stephen Mnuchin

  Stephen Mnuchin

  Onder meer verantwoordelijk voor overheidsbudgetten en leningen, het belastingstelsel (dat Trump vergaand wil vereenvoudigen en beperken) en financiële sancties tegen andere landen, zoals Cuba of Iran. Daarnaast hebben de VS een mondiale rol als het gaat de spelregels voor Wall Street en de financiële markten, en daarmee voor het internationale bedrijfsleven.

  Mnuchin (53), sinds april financieel directeur van Trumps verkiezingscampagne, werkte zeventien jaar lang bij Goldman Sachs en richtte daarna zijn eigen investeringsfonds op. Zijn vermogen wordt geschat op 46 miljoen dollar. Mnuchin is de derde oud-werknemer van de bank die het ambt van Minister van Financiën gaat bekleden, na Henry Paulson onder George W. Bush en Robert Rubin onder Bill Clinton. Als investeerder was Mnuchin betrokken bij het opkopen van de failliete Californische hypotheekbank IndyMac van de staat in 2009. Omgedoopt in OneWest werd de firma in 2015 met een fikse winst verkocht, maar naderhand raakten Mnuchin en zijn mede-investeerders verwikkeld in een serie rechtszaken over onterechte huisuitzettingen, waarvan sommige uiteindelijk voor miljoenen werden geschikt. Mnuchin verhuisde een jaar of tien geleden naar de westkust; waar hij onder meer geld stak in filmproducties van 20th Century Fox en Warner Bros. Als minister wil Mnuchin, zo zei hij nadat hij was voorgedragen, delen van de Dodd-Frank Act terugdraaien waarmee de VS banken aan banden legden na de financiële crisis. Dat zou banken weer stimuleren om te lenen aan kleine ondernemers. Lees meer over Mnuchin…

 • Minister van Transport: Elaine Chao

  Elaine Chao

  Deze minister gaat over de uitvoering van Trumps plan om Amerika’s verkruimelende infrastructuur op te knappen. Trump wil dit voornamelijk doen via belastingvoordelen voor bedrijven en publiek-private partnerschappen. Volgens experts lost dat het probleem van veel onrendabele wegen, onveilige bruggen en verwaarloosde elektriciteitsnetten niet op. Daarnaast is er het nijpende probleem van Amerika’s verouderde loden waterleidingen die vergiftiging tot gevolg hebben.

  Elaine Chao (63) was minister van Arbeid onder George Bush. Ze kan gelden als een vertegenwoordiger van het Washingtonse establishment waar Trump tijdens zijn campagne zo graag tegenaan trapte; Chao draait als sinds Reagan mee in de federale overheid. Opmerkelijk is dat ze getrouwd is met Mitch McConnell, voorzitter van de Republikeinen in de Senaat. Ze heeft een breed netwerk: zo zit ze in de raad van bestuur van Rupert Murdochs mediaconglomeraat News Corp, eigenaar van onder meer Fox News. Chao kwam op haar achtste uit Taiwan naar de VS en is tot nu toe de enige minister met een migrantenachtergrond in de ploeg van Trump. Lees meer over Chao…

 • Minister van Justitie: Jeff Sessions

  Jeff Sessions

  Zal de voornaamste uitvoerder worden van de harde lijn die Trump voorstaat als het gaat om openbare orde, strafrecht en wapenbezit. Onder Obama is een voorzichtige hervorming van het strafrecht ingezet en werd onderzoek gedaan naar politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Het Amerikaanse ministerie van justitie speelt ook een belangrijke rol als het gaat om mondiale zaken, zoals de aanklacht tegen Volkswagen en het onderzoek naar wereldvoetbalbond Fifa bewijzen.

  Trump prees Sessions (69) als een „juridische geest van wereldklasse”. De Senator uit Alabama staat bekend als een aartsconservatief die zich de afgelopen acht jaar tegen vrijwel elk beleid en vele benoemingen van de regering-Obama heeft verzet. De lange juridische en politieke carrière van Sessions bevat een lelijke knik: in 1986 werd hem een post als federale rechter geweigerd vanwege racistische uitspraken over Afro-Amerikanen. Sessions is tegen de onder Obama ingezette hervorming van het strafrecht, vooral als het gaat om geringe drugsvergrijpen. Hij keerde zich de laatste jaren vooral tegen illegale immigratie, maar vindt ook dat legale migratie uit moslimlanden gestaakt moet kunnen worden. Hij wil uitgezette migranten die het land weer inkomen voor vijf jaar gevangen zetten. Sessions maakt deel uit van de miljonairsclub binnen Trumps regering: zijn vermogen is ongeveer 7,5 miljoen dollar. Lees meer over Sessions…

 • Minister van Onderwijs: Betsy DeVos

  Betsy DeVos

  Trump wil het ministerie van onderwijs inkrimpen. Onderwijs is volgens hem een zaak van de staten. Onder Obama heeft het ministerie zich vooral geconcentreerd op het versterken van programma’s voor kinderen uit achterstandswijken, en het op school houden van die kinderen. Amerika kampt met grote verschillen in de kwaliteit van onderwijs voor rijke en arme kinderen.

  In het sterk gepolariseerde en ideologische Amerikaanse onderwijsdebat is advocate en miljairdaire DeVos (familievermogen: 5,1 miljard dollar) een fel verdedigster van de Republikeinse geloofsartikelen: vrij ondernemerschap in en vrije keuze voor (christelijk) onderwijs. DeVos (58), afkomstig uit de elite met Hollandse wortels in Michigan, was enige tijd voorzitter van de Republikeinse partij in die staat. Zij en haar man gaven miljoenen voor kandidaten die charter-scholen meer ruimte gaven, zodat Michigan nu een van de hoogste aantallen heeft van deze scholen, waarin wel wat publiek geld zit, maar die verder los van landelijke criteria opereren. Volgens critici is het onderwijs in Detroit onder meer dankzij de DeVossen een chaos, omdat ze nalieten te lobbyen voor enige controle op charterscholen. Volgens Democraten vergroten de zaken waar DeVos voor staat, zoals charterscholen en vouchers voor het zelfstandig inkopen van onderwijs door ouders, de kansenongelijkheid. Republikeinen betogen juist dat publieke scholen debet zijn aan de slechte kwaliteit van onderwijs. Lees meer over DeVos…

 • Minister van Economische Zaken: Wilbur Ross

  Wilbur Ross

  Wordt geacht de beste voorwaarden te scheppen voor banen en economische groei en gaat in die hoedanigheid over tal van zaken, van milieuregels tot het verzamelen van statistieken, van arbeidsvoorwaarden tot de regels voor handel en investeringen. Voor Trump zijn vooral het scheppen van banen door ondernemers de ruimte te geven en het afdwingen van gunstige handelsvoorwaarden belangrijk.

  De 78-jarige Ross, bijgenaamd ‘de koning van het bankroet’ is een miljardair (vermogen 2,9 miljard dollar) die naam en fortuin maakte met het opkopen en herstructureren van slechtlopende textiel- kolen- en staalbedrijven – deze laatste twee sectoren wil Trump nieuw leven inblazen. Ross runt de naar hem vernoemde private-equityfirma WL Ross & Co, en werkte eerder als bankroetspecialist bij de bank Rothschilds. Hij bezit een deel van staalbedrijf ArcelorMittal, waar hij in de raad van bestuur zit. Ross is een grote fan van Trumps plan om Amerika’s infrastructuur op peil te brengen middels publiek-private investeringen. Hij sprak afgelopen zomer zijn steun uit aan Trump, die hij al kent sinds de jaren 90, en groeide uit tot een van diens belangrijkste economische adviseurs. Lees meer over Ross…

 • Minister van Gezondheidszorg: Tom Price

  Tom Price

  Aan deze minister de taak om één van Trumps voornaamste campagnebeloftes en de grote wens van Republikeinen in het Congres te vervullen: het terugtrekken en vervangen van Obamacare. Het departement gaat daarnaast over publieke gezondheidsvoorzieningen, waaronder veel programma’s voor vrouwen en kinderen, over nieuwe medicijnen, en over de zorgverzekeringsprogramma’s Medicare en Medicaid. Ook de Food and Drug Administration, die regels voor voedsel en medicijnen bepaalt, valt onder dit ministerie.

  De 62-jarige orthopedisch chirurg Price zit sinds 2005 in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Georgia. Hij kent het zorgstelsel door en door. Price is een van de grootste critici van Obamacare, maar kwam anders dan de meeste Republikeinen ook met een alternatief. Verscheidene malen diende hij een eigen plan in. Zijn Empowering Patients First Act draait om een belastingvoordeel dat mensen krijgen als ze een verzekering afsluiten, spaarrekeningen voor burgers voor hun gezondheidszorg, en federale fondsen waarmee staten moeilijk verzekerbare groepen kunnen helpen. Net als zijn toekomstige collega Jeff Sessions (justitie) is Price een Zuidelijke conservatief: hij is voor een zo klein mogelijke overheid en, net als aanstaand vice-president Mike Pence, fel tegen abortus. Price is voor het stoppen van subsidie aan Planned Parenthood, een vrouwengezondheidsorganisatie die in opspraak raakte vanwege de vermeende verkoop van geaborteerd weefsel. Ook Price is miljonair, zijn vermogen bedraagt 13 miljoen dollar. Lees meer over Price…

 • Minister van Werkgelegenheid: Andrew Puzder

  Tom Price

  Dit ministerie concentreerde zich onder Obama vooral op het tegengaan van economische ongelijkheid door het uitbreiden van de rechten van werknemers. Obama nam onder andere maatregelen ten gunste van gelijke betaling van mannen en vrouwen, verplichtte bedrijven die voor de overheid werken tot het geven van getaald ziekteverlof en probeerde de voorwaarden voor betaald overwerk te verruimen.

  De nieuwe minister van Werkgelegenheid wordt fastfoodondernemer Andrew F. Puzder. Als CEO van het fastfoodbedrijf CKE, dat de ketens Hardee’s en Carl’s Jr. exploiteert, heeft de 66-jarige Puzder zich in het verleden meermaals uitgesproken tegen de verhoging van het minimumloon en andere verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in de fastfoodindustrie: volgens hem versnellen deze de automatisering en sluit het mensen uit die alleen op een laag niveau kunnen instappen. Ook tegen ander kenmerkend beleid van de regering Obama heeft Puzder zich verzet; in een opiniestuk in de Wall Street Journal schreef hij dat betaald ziekteverlof, verhoging van het minimumloon en Obamacare hadden geleid tot een crisis in de horecabranche. Het minimumloon staat in de VS sinds 2009 op 7,25. Obama wilde het verhogen tot 10,10 dollar.

  De jurist Puzder hield zich in de jaren tachtig en negentig in Missouri enige tijd met anti-abortus activisme bezig alvorens hij naar Californië verhuisde en betrokken raakte bij het fastfoodbedrijf Carl’s van een cliënt die hij uit de financiële problemen hielp. Sinds 2000 werkte hij bij CKE. Onder zijn leiding mikten de restaurants vooral op, naar Puzders eigen zeggen, ‘hongerige jonge kerels tussen de 18 en de 34’. De suggestieve advertenties, waarin rondborstige vrouwen in bikini zich te buiten gaan aan buitenmodel hamburgers, doen denken aan de stijl van Trump. Lees meer over Pudzer…

 • Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling: Ben Carson

  Tom Price
  Dit ministerie (Department of Housing and Urban Development, HUD) verstrekt onder meer subsidie aan 1,2 miljoen huishoudens in sociale woningbouw. Onder Obama begon het ministerie strenger op te treden tegen politiek van lagere overheden die leidt tot segregatie.

  Gepensioneerd neurochirurg Ben Carson (65) is de eerste Afro-Amerikaan die door Trump is voorgedragen voor een ministerspost. Hij deed zelf mee aan de voorverkiezingen, maar sprak zijn steun aan Trump uit nadat hij uit de race stapte. Carsons voornaamste ervaring met huisvesting bestaat eruit dat hij zelf een armoedige jeugd kende in de binnenstad van Detroit. Het feit dat de HUD onder Obama segregatie strenger tegengaat, noemde de sterk tegen overheidsingrijpen gerichte Carson vorig jaar ‘verplichte programma’s voor social-engineering’ die hem deden denken aan ‘mislukte socialistische experimenten’. Carson is lid van de kerk van zevende-dag adventisten. Hoewel hij een begaafd arts was, wijst hij andere wetenschappelijke vindingen af vanwege zijn geloof. Zo hield hij vol dat de Egyptische pyramides werden gebouwd voor de opslag van graan. Lees meer over Carson…

  Andere hoge posten

 • Ambassadeur bij de VN: Nikki Haley

  Nikki Haley

  Vertegenwoordigt de VS bij de VN – en licht de VS in over wat er bij de VN speelt. Van de Veiligheidsraad tot nucleaire proliferatie en van ontwikkelingshulp tot de financiering van VN-lichamen, de ambassadeur bij de VN is na de minister van Buitenlandse Zaken het belangrijkste gezicht van het Amerikaanse buitenlandbeleid.

  Haley (44), in 2014 overtuigend herkozen als gouverneur van de staat South Carolina, geldt als een rijzende ster in de Republikeinse Partij. Ze verwierf veel moreel gezag door de kalmte waarmee ze, in de nasleep van de schietpartij in het stadje Charleston, waar een white-supremacist negen kerkgangers doodschoot, zich uitsprak voor het verwijderen van de confederale vlag bij het capitool van de staat. Haley steunde Marco Rubio in de voorverkiezingen, en veroordeelde de hoge toon waarop Trump campagne voerde. Ook hekelde ze het feit dat Trump lang aarzelde alvorens afstand te nemen van racistische elementen in zijn aanhang. Haley heeft geen buitenlandse politieke ervaring, behalve dan met de reizen die ze maakte aan het hoofd van handelsdelegaties voor South Carolina. Haley heeft net als Minister van Transport Elaine Chao een migrantenachtergrond: ze is de dochter van Indiase ouders die aanvankelijk naar Canada emigreerden. Haar volledige naam luidt Nimrata Nikki Randhawa Haley. Lees meer over Haley…

 • Directeur Environmental Protection Agency: Scott Pruitt

  Scott Pruitt

  De EPA is de uitvoerende instantie die de milieuwetten die het Congres aanneemt moet zien te verwezenlijken. Obama maakte in de loop van zijn presidentschap maximaal gebruik van de dienst; zijn Clean Power Plan, dat de uitstoot van broeikasgassen dusdanig aan banden wil leggen dat dit voor kolencentrales vrijwel onhaalbaar is, presenteerde hij bijvoorbeeld als de uitvoering van een wet tegen luchtverontreiniging uit 1970, de Clean Air Act. Een klimaatwet door het Republikeinse Congres krijgen was niet mogelijk.

  Mocht het bezoek van Al Gore nog twijfels hebben doen ontstaan over Trumps intenties met het klimaatbeleid, dan heeft de voordracht van de hoofdaanklager van Okhahoma, Scott Pruitt (48), voor deze post die weggenomen. Volgens Pruitt is de wetenschap het nog steeds niet eens over de rol van de mens in klimaatverandering. In Oklahoma werkte hij zeer nauw samen met de olie-en gasindustrie om Obama’s klimaat- en milieu-initiatieven tegen te werken. Pruitt is een van de initiatiefnemers van de zaak die 28 staten hebben aangespannen tegen Obama’s Clean Power Plan. Met zijn ervaring in het juridisch aanvechten van klimaat- en milieubeleid lijkt Pruitt bij uitstek geschikt om datgene te doen waarmee Trump in zijn campagne verschillende malen dreigde: de EPA zoveel mogelijk ontmantelen.

 • Directeur CIA: Mike Pompeo

  Mike Pompeo

  De nieuwe directeur moet beslissen of de onder de huidige directeur, John Brennan, ingezette reorganisatie van de dienst, die het verzamelen en het analyseren van inlichtingen dichter bijeen beoogde te brengen, doorzet. Ook zal de CIA wellicht moeten beslissen of het weer terugkeert naar de ondervragingstechnieken, marteling incluis, uit het tijdperk Bush. Trump heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij geen bezwaar heeft tegen waterboarding.

  De 52-jarige Pompeo is lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Kansas; hij maakt deel uit van de Inlichtingencommissie. De gebroeders Koch, grote Republikeinse geldschieters, steunden zijn campagnes. Pompeo is tegen het nucleair akkoord met Iran en probeerde een wet terug te draaien die een einde maakte aan het controversiële verzamelen van telefoongegevens door de NSA. Hij was een van de felsten in het onderzoek van Republikeinse Congresleden naar Hillary Clintons rol bij de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi, Libië. De strijd tegen IS ziet hij als ‘het gevecht van mijn generatie’. Door de Council of American-Islamic Relations is hij beticht van Islamofobie; hij noemde islamitische leiders die terroristische aanslagen als die in Boston niet veroordelen “potentieel medeplichtig”. Lees meer over Pompeo…

 • National Security Adviser: Michael Flynn

  Michael Flynn

  De nationale veiligheidsadviseur is de spil in de veiligheidspoot van de regering en is de eerste die in het oor van de president fluistert als het gaat om buitenlandse kwesties, defensiebeleid, veiligheidsvraagstukken en de inlichtingendiensten. Gezien het ontbreken van enige politieke of buitenlandse ervaring van de aanstaand president is deze post van groot belang.

  Michael Flynn (57) is net als zijn collega op Defensie Mattis een generaal die niet compatibel bleek met Obama’s terughoudende Midden-Oostenbeleid, maar nu in het centrum van de macht belandt. In 2014 werd hem verstaan te geven dat hij beter kon opstappen als directeur van de militaire inlichtingendienst DIA omdat hij niet functioneerde. Flynn valt onder collega’s die neutraliteit voor militairen bepleiten vooral op door zijn politieke radicalisering van de laatste jaren. Hij hield deze zomer een speech op de Republikeinse Conventie waarin hij het publiek ophitste toen het ‘sluit haar op’ scandeerde over Hillary Clinton. Hij twitterde ‘Angst voor moslims is RATIONEEL’ en retweette anti-islamitische en antisemitische uitspraken van anderen. Webmagazine Politico noemde hem ‘Amerika’s kwaadste generaal’. Lees meer over Flynn…

 • Chief of Staff: Reince Priebus

  Reince Priebus

  De 44-jarige Priebus, een jonkie in de Trump-ploeg, wordt de manager van Trumps dagelijkse zaken. Evenmin als Trump heeft Priebus regeringservaring. Maar hij heeft het netwerk in Washington dat Trump ontbeert. Hij kent veel Congresleden en is bevriend met Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigen. Priebus was de partijbons die Trump door alle ups en downs van diens campagne trouw bleef. Voor die inspanning is hij beloond. Hij is daarnaast een vaardig bruggenbouwer die in zijn periode als voorzitter van de Republikeinse partij heeft bewezen dat hij strategisch kan denken en handelen. Waar veel andere Republikeinen worstelden met de vraag of ze voor of tegen Trump waren, werkte Priebus gestaag door aan zijn toenadering tot de kandidaat en aan diens overwinning. Lees meer over Priebus…

 • Chef-strateeg: Steve Bannon

  Steve Bannon

  Bij zijn voornaamste strategen zal Trump zijn oor te luisteren leggen als dat hem zint. Bij de benoeming van Steve Bannon zei Trump dat ze “als gelijke partners” zullen samenwerken in zijn regering.

  De benoeming van de 62-jarige Bannon behoort tot de controversieelste dingen die Trump sinds zijn verkiezing heeft gedaan. Dat de voormalig voorman van de extreem rechtse website Breitbart, sinds de zomer Trumps campagnemanager, zich in het hart van het Witte Huis zal nestelen schokte burgerrechten- en antidiscriminatiegroeperingen. Bannon kan gelden als een architect van de controversiële alt-rightbeweging die racistische trekken vertoont. De Trump campagne wees in een reactie op de rest van Bannons cv: hij zat in het leger, studeerde aan Harvard en was enige tijd filmproducent. Lees meer over Bannon…