Wonder Woman

VN laten cartoonheldin vallen om haar uiterlijk

Na minder dan twee maanden is Wonder Woman haar baan als honorair ambassadeur van de VN voor vrouwenrechten en gendergelijkheid alweer kwijt. De cartoonheldin zou een onlineboegbeeld voor de strijd voor vrouwenrechten worden. Maar al snel barstte de kritiek los. Velen, ook binnen de VN, vroegen zich luidkeels af of een schaarsgeklede, rondborstige en geweldzuchtige stripfiguur wel het beste rolmodel voor meisjes zou zijn. Maandag maakten de VN bekend Wonder Woman ontslagen te hebben. (NRC)

    • Wim Brummelman