Veiligheidsdiensten

Veiligheidsexperts: AIVD en MIVD te veel macht, te weinig toezicht

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft de geheime diensten AIVD en MIVD veel macht, zonder dat daar goed toezicht tegenover staat.

Dat schrijven 29 veiligheidsexperts, onder wie terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, inlichtingenexpert Constant Hijzen en hoogleraar computerveiligheid Bart Jacobs dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de nieuwe wet krijgen de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD de bevoegdheid om op grote schaal communicatieverkeer te onderscheppen. De bevoegdheid daartoe is niet onbeperkt, zo moet het aftappen regiogebonden gebeuren en binnen een bepaald tijdsbestek. Daarnaast krijgen veiligheidsdiensten bijvoorbeeld meer armslag om computers binnen te dringen. (NRC)