Te hoge kosten seksshops

Voordat de Brexit zijn beslag krijgt, zijn de exploitanten van seksshops in Londen er nog net op tijd bij om hun gemeentebestuur door ‘Europa’ op de vingers te laten tikken. Het bestuur van de City of Westminster verlangt van exploitanten een dubbele vergoeding voordat het een aanvraag voor een vergunning voor een ‘seksonderneming’ in behandeling neemt.

Het ene deel (circa 3.455 euro) houdt verband met de behandeling van de aanvraag. Dit bedrag krijgen exploitanten niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. En het andere, veel grotere deel (circa 34.245 euro) betreft het beheer en de handhaving van het vergunningstelsel. Dit bedrag krijgen ze wel terug bij afwijzing van de aanvraag.

Staan de Europese regels voor het vrije verkeer van diensten wel toe dat de autoriteiten een dergelijke rekening uitschrijven bij een aanvraag voor een vergunning, wilde de Supreme Court, de hoogste rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk, van de hoogste rechter in Europa weten. Nee, antwoordde het Europees Hof vorige maand, zo’n dubbele rekening mag niet. Een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag mag vooraf worden verlangd, maar een vergoeding voor het beheer van het vergunningstelsel niet. Die laatste belemmert het Europese streven naar vrij verkeer van diensten te zeer.

www.rechtspraak.nl ECLI:EU:C:2016:879
    • Joop Meijnen