Nog meer fraudegevallen bij de gemeente Amsterdam

Van der Laan noemt het aantal fraudegevallen in de stad “aanzienlijk”.

De Stopera in Amsterdam. Foto Koen Suyk/ANP

Het aantal fraudegevallen bij de gemeente Amsterdam is veel groter dan de vier gevallen die tot nu toe bekend waren. Over een periode van bijna vier jaar zijn 32 meldingen van fraude onderzocht; negentien ervan bleken terecht. Dat heeft geleid tot negen ontslagen. Het ging om onder meer diefstal, corruptie, belangenverstrengeling, uitkeringsfraude en verduistering.

Dat blijkt uit een lijst met integriteitsschendingen die vanochtend door burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) naar de gemeenteraad is gestuurd, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door de Telegraaf. In zijn begeleidend schrijven noemt Van der Laan het aantal fraudegevallen in de stad “aanzienlijk”.

Zo leed Amsterdam zo’n 250.000 euro schade doordat een medewerker van een gemeentelijke dienst via zijn eigen bedrijf facturen stuurde voor niet-uitgevoerde werkzaamheden. Vermoedelijk voerden andere partijen die werkzaamheden wel uit, tegen een lagere vergoeding dan gefactureerd.

In een ander geval maakte de politie melding van een onderzoek naar iemand die zich voordeed als gemeenteambtenaar en verblijfsvergunningen zei te verkopen. De persoon bleek daadwerkelijk bij de gemeente te werken en ontving in zeker één geval geld van iemand zonder verblijfsstatus.

Een externe medewerker van de cluster Ruimte en Economie probeerde een aanbesteding te beïnvloeden en een medewerker van ditzelfde cluster liet een kraan thuis vervangen en stuurde de factuur van zo’n duizend euro naar het stadsdeel.

Afdelingskleding via de golfbaan

Er waren ook kleinere gevallen van fraude. Zo sjoemelde een medewerker van de cluster Sociaal door op te geven dat ze op “onlogische dagen zoals kerst en in het weekend” had gewerkt. Zij is vorig jaar ontslagen. Een reinigingsmedewerker leverde elf ton afval in, in plaats van de gebruikelijke zeven ton, vermoedelijk omdat hij na werktijd naar Purmerend was gereden om bedrijfsafval op te halen.

Ook wordt melding gemaakt van een teamleider die een zaagmachine kocht, een putbaan aanlegde op een golfbaan en deze door een andere stadsdeelmedewerker liet onderhouden met apparatuur van het stadsdeel. De medewerkers van de afdeling kregen bovendien bedrijfskleding via de golfbaan. De teamleider ontving in 2013 een schriftelijke berisping.

Antifraudeoffensief

Vier grote fraudegevallen kwamen eerder al aan het licht. Een medewerker van stadsdeel West sluisde miljoenen weg door geld over te maken naar het bedrijf van zijn vriendin. In stadsdeel Noord maakten ambtenaren jarenlang misbruik van hun positie, onder andere doordat opdrachten gegund zijn aan bedrijven die normaal in een andere branche actief zijn, en voor te hoge bedragen gefactureerd. In West zijn vijf ambtenaren formeel verdacht van ambtelijke corruptie. Ook werkte een stagiair mee aan factuurfraude, waardoor de stad 28.650 euro schade opliep.

Vanwege deze zaken, die in drie van de vier gevallen aan het licht kwamen door tips van de politie of de FIOD, startte de burgemeester dit jaar een zogenoemd ‘antifraudeoffensief’. Ambtenaren krijgen cursussen over integriteit en Van der Laan voerde met alle directeuren en stadsdeelsecretarissen gesprekken om de zwakke plekken van de organisatie in kaart te brengen. Voortaan wordt de raad jaarlijks ingelicht over fraudegevallen.

Ook miljoenenfraude in Rotterdam

Ook in Rotterdam bleek onlangs een miljoenenfraude te hebben plaatsgevonden. De huurder van het gebouw Waterfront aan de Boompjes betaalde jarenlang geen huur en zijn vader verbouwde het pand op kosten van de gemeente. Hij diende voor acht miljoen euro facturen in, die bijna allemaal zijn betaald. Tegen twee ambtenaren is aangifte gedaan omdat zij stukken achter hielden.

    • Mirjam Remie