Emancipatie

Arbeidsparticipatie vrouwen neemt toe

Uit de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het CBS blijkt dat vrouwen nog altijd minder vaak een betaalde baan hebben dan mannen, vaak werken in deeltijd, minder verdienen en minder topfuncties bekleden. Wat betreft arbeidsparticipatie is het percentage werkende vrouwen (71 procent) ten opzichte van het aantal werkende mannen (81 procent) toegenomen, maar het ligt nog onder de beoogde 75 procent. Wat betreft emancipatie loopt Nederland achter op Scandinavië, aldus het rapport. (NRC)