Dag Mark, media en parlement

De wandelgangen Een geëmotioneerde Diederik Samsom nam dinsdag afscheid van de Tweede Kamer.

Samsom verlaat na zijn afscheid de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Foto ANP / Remko de Waal

Vaarwel, Kamerleden

Vrijdag stapte hij op, maandagavond nam Diederik Samsom afscheid van de PvdA-fractie tijdens het jaarlijkse kerstdiner. En dinsdag zei hij vaarwel tegen zijn 149 mede-Tweede Kamerleden – zijn zetel geeft hij per direct op.

Samsom deed het zoals hij de afgelopen jaren politiek bedreef: direct en zonder zichzelf te sparen. Het gaat veel beter met Nederland na vier jaar Rutte II, zei hij. Maar: „Politiek gaat ook om vervoering, om inspiratie, om angst en om hoop. (…) Daarin ben ik tekort geschoten.” Het is hem „onvoldoende gelukt om mensen te winnen voor de kracht van het compromis.”

‘Vrienden van de media’

Samsom richtte ook direct het woord tot Mark Rutte. De samenwerking met de VVD-leider, zei Samsom, was vier jaar lang gebaseerd geweest op „een zeldzame combinatie van maximale meningsverschillen en maximaal onderling vertrouwen.” Het was „tegelijk doodvermoeiend en heel inspirerend.” In het regeringsvak zat Rutte instemmend te knikken. Samsom had ook nog een paar woorden voor de ‘vrienden van de media’. Voor hun „kluitjesvoetbal in de kluwen van de dagelijkse nieuwshype”, zei hij, was hij meer begrip gaan krijgen.

Lees ook een terugblik op Samsom als politiek leider: Samsoms laatste grote moment was in 2012

De flanken bleven zitten

Foto ANP / Bart Maat

Zijn afscheidsrede las Samsom niet zelf voor. Dat deed, zoals het protocol voorschrijft, Kamervoorzitter Khadija Arib, die zelf ook nog wat woorden had voor Samsom. Zittend in zijn Kamerbankje kreeg hij vervolgens een staande ovatie van de Tweede Kamer. Althans, van de politieke middenpartijen – op de flanken bleven SP en PVV zitten. Sybrand Buma (CDA) en Geert Wilders (PVV) kregen een handje van Samsom, Halbe Zijlstra (VVD) en Jesse Klaver (GroenLinks) een omhelzing, net als Rutte. Het afscheid met Emile Roemer (SP) zat daar ergens tussenin: een hand met een ferme schouderklop.

Lees ook: Asscher is veel minder keurig geworden, ons stuk waarvoor onze verslaggeefster Petra de Koning Asscher een jaar lang volgde.
    • Thijs Niemantsverdriet