CPB: economische groei zet door, tekort verdwijnt

De groei komt vooral doordat huishoudens meer te besteden hebben. De werkloosheid daalt ook.

Lex van Lieshout/ANP

De economie komt weer terug op het peil van voor de economische crisis van 2008 en de overheidsbegroting is volgend jaar voor het eerst sinds 2009 in evenwicht. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in zijn decemberraming, een voorspelling voor de economie in 2017.

De conclusies zijn opvallend omdat het CPB drie maanden geleden nog een kleinere groei voorzag. Toen werd er voorspeld dat de economie met 1,7 procent van het bbp zou groeien, nu gaat het om 2,1 procent. De groei is harder dan voorzien, vooral doordat huishoudens meer te besteden hebben, maar ook andere bestedingscategorieën zoals investeringen dragen bij. Ook de woningmarkt zit, net zoals in 2016, in de lift. De groei van de wereldhandel viel juist tegen, maar dat wordt gecompenseerd door de sterke binnenlandse groei.

De betere staat van de begroting komt volgens het Planbureau door belastingmeevallers en door de gunstige staat van de economie het komende jaar. De overheidsschuld in percentages van het bbp daalt daardoor tot onder de 60 procent, wat de officiële EU-norm is. Voor het kabinet-Rutte is dat goed nieuws: de regeerperiode wordt nu afgesloten zonder tekort. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem noemde tegenover de NOS de cijfers “uitzonderlijk”.

Inflatie

De werkloosheid daalt in 2017 ook verder, maar blijft met 5,3 procent op een hoger niveau dan voor de recessie. De koopkracht stijgt met 0,7 procent. Door een toename van de inflatie is dat wel minder dan in 2016.

Het CPB stelt dat de invloed van de Brexit nog klein is en tot nu meevalt. De lagere koers van het pond heeft maar een beperkte invloed op de economische groei. De internationale omgeving en de economische situatie in de EU blijven echter nog onzeker.

Nederlandse bank

De ramingen komen grotendeels overeen met de jaarlijkse raming van De Nederlandsche Bank uit juni. Toen werd er uitgegaan van een groei van 1,9 procent. Het begrotingstekort kwam toen nog niet uit op nul.

    • Milo van Bokkum