Consortium met Shell bouwt nieuw windmolenpark Borssele

Dat maakte minister Kamp bekend. Het bedrag waarvoor het park gebouwd wordt noemt Kamp “een prijsdoorbraak”.

Windmolens reiken boven het wateroppervlakte van de Noordzee, 23 kilometer uit de kust ter hoogte van de strook tussen Zandvoort en Noordwijk. De windmolens zijn onderdeel van windpark Luchterduinen van Eneco. Foto Remko de Waal / ANP

Een door energiebedrijf Shell geleid consortium mag het tweede grote windmolenpark bij Borssele gaan aanleggen. Dit maakte minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) maandag bekend.

Behalve uit Shell bestaat het consortium uit maritiem dienstverlener Van Oord, energieleverancier Eneco en Mitsubishi/DGE, de energietak van het Japanse industriële conglomeraat Mitsubishi.

De groep bedrijven gaat het park, met een capaciteit van 700 megawatt, aanleggen tegen een kostprijs van 5,45 cent per kilowattuur. Kamp noemde dit een “nieuwe prijsdoorbraak op de Nederlandse markt”.

Het gaat officieel om twee kavels, Borssele III en IV, die samen het tweede windpark bij Borssele vormen. Begin deze zomer won het Deense energiebedrijf Dong de aanbesteding van de eerste twee kavels. Dong won dit bod nog met een kostprijs van 7,27 cent per kilowattuur (kWh).

Miljoen huishoudens

Het grote prijsverschil, binnen een tijdsbestek van een half jaar, tekent de grote prijsontwikkelingen in de windenergiesector. Volgens Kamp kunnen de parken steeds goedkoper worden aangelegd door onder meer de lage rente, door de grote concurrentie tussen windturbinefabrikanten en door innovatie in de sector.

In totaal vijf grote windmolenparken moeten in 2023 in bedrijf zijn. De twee parken bij Borssele vormen daarvan de eerste. Andere windmolenparken komen voor de Zuid-Hollandse en de Noord-Hollandse kust. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt. Dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De windparken Borssele worden gebouwd op 22 km voor de Zeeuwse kust.

Niet het goedkoopste

Het nieuwe windpark voor de Zeeuwse kust is niet het goedkoopste ter wereld. Een maand geleden maakte het Zweedse Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, bekend dat het de aanbesteding had gewonnen van Kriegers Flak, een windpark van 600 megawatt voor de Deense kust. Vattenfall rekent 4,99 cent per kWh.

Volgens Kamp kan dit Deense park nog goedkoper worden aangelegd dan het tweede park bij Borssele, omdat het Deense park dichter bij de kust ligt en bovendien minder diep. Ook loopt de Deense subsidie langer door dan de Nederlandse, waardoor bedrijven lager kunnen bieden.

    • Mark Beunderman