Opinie

    • Auteur Onbekend

Brieven

Veroordeling Wilders

Tirannie meerderheid

In de twaalf jaar dat Geert Wilders met zijn eigen partij actief is (eerst Groep Wilders, toen PVV), tartte hij de politieke spelregels en gebruiken in Den Haag. In plaats van dat te onderkennen, ontwikkelde hij een zieligheidscomplex. In zijn strafproces hanteerde hij ter verdediging kinderlijke argumenten, die hier op neerkwamen: ‘Ze hebben de pik op mij, ik word gepest, maar hij deed het ook’ en als afsluiter ‘het is niet eerlijk’. Het leven is inderdaad niet eerlijk, Geert, want terwijl je anderen – zelfs rechters – beschuldigt van „haat” ben je er zelf van vrijgesproken (maar wel veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie).

Met zijn diskwalificaties aan het adres van rechters en media, probeert hij de controlerende machten buitenspel te zetten. Van zijn rechtszaak maakte hij een pr-stunt, hij spinde erop los. In zijn verdediging had hij het over de kracht van oneliners, dat iedereen die ook maar een beetje verstand heeft van politiek, begrijpt dat zoiets bij het vak hoort. Als Wilders echt zijn vak verstond, dan had hij moeten weten dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan (Tocqueville). Vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd en kan resulteren in een tirannie van de meerderheid. Wilders leidt ons langzaam naar een plek waar waarheid en gelijkheid met ‘de mantel der vrijheid’ bedekt worden. Pas op dat fascisme onze samenleving niet verder verhit. Als kikkers in een pan worden we gekookt, zonder dat we het merken. Spring eruit voordat het te laat is. Laat Wilders – spreekwoordelijk – maar in zijn eigen sop gaarkoken.

Wilders (2)

Herzie de Trias Politica

In het kader van het proces Wilders hoor je vaak het begrip Trias Politica, de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

De Trias echter is al meer dan tweehonderd jaar oud. Er zijn meer machten bijgekomen, zoals de pers, de televisie, sociale media en publieke opinie. De praktijk leert dat de politiek en de rechterlijke macht altijd rekening houden met wat er in de samenleving leeft, de samenleving die wordt gevoed door pers, media, enzovoorts.

Wellicht is het goed dat er wordt onderzocht of het wel inderdaad zo is dat het staatsbestel nog steeds drijft op de klassieke Trias of dat de werkelijkheid is dat die Trias zich stilzwijgend heeft uitgebreid met de eerdergenoemde machten. En als dat zo is, wat betekent dat dan?

Het gewone volk

Open uw kolommen!

De laatste weken gaat het in de krant veel over een elite die het ‘gewone volk’ niet zou zien staan en dat gewone volk stemt dan vervolgens op types als Geert Wilders en Donald Trump.

Ook journalisten krijgen er nogal van langs. Zowel Donald Trump als Geert Wilders overdrijft, maar als je ziet hoe weinig ruimte er voor ingezonden brieven is en hoeveel moeite het kost om een ingezonden brief in de krant te krijgen (dat lukt nagenoeg niet), hebben ze eigenlijk toch wel een punt.

    • Auteur Onbekend