Begrotingsproblemen

Emir Koeweit: bezuinigen onafwendbaar

De scherp gedaalde olieprijzen maken bezuinigingen onvermijdelijk. Dat heeft de emir van Koeweit zondag tegen het nieuwe parlement gezegd, een parlement dat sinds recente verkiezingen voor bijna de helft uit tegenstanders van overheidssaneringen bestaat.

Koeweit kampt met een fors begrotingstekort door de lagere inkomsten uit olie. Maar de verhoogde benzineprijzen in Koeweit en andere bezuinigingen stuitten op groot verzet onder de bevolking.

Het land probeert minder afhankelijk van olie-inkomsten te worden. Dit jaar stevent de oliestaat af op een begrotingstekort van omgerekend bijna 30 miljard euro. Dat komt overeen met een tekort van 27 procent van het bruto binnenlands product.

De minister-president van Koeweit is door de emir herbenoemd als hoofd van de regering. Die kondigde aan door te zullen gaan met de ingrijpende bezuinigingen waaronder loonmatiging bij de overheid. (AP)

    • John Hoogerwaard