Voor museumexposities

Richtlijn honoraria kunstenaars

Diverse organisaties en verenigingen in de beeldende kunst hebben samen een richtlijn voor kunstenaarshonoraria opgesteld. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel en wordt op 1 januari geïntroduceerd. Musea die zich houden aan de richtlijn krijgen de honoraria deels gecompenseerd door het Mondriaan Fonds. De richtlijn beantwoordt aan de roep van onder meer de Sociaal-Economische Raad om de inkomenspositie van kunstenaars te verbeteren. (NRC)

    • Arjen Ribbens