Personeelstekort Verpleeghuizen

Helpende kinderen geen reëel alternatief

Illustraties Cyprian Koscielniak

In zijn reactie op het voorstel van Hugo Borst c.s. om de personeelsinzet in verpleeghuizen te verdubbelen, zegt Jeroen van den Oever, directeur van Fundus zorgorganisatie, (NRC, 1/12): Familie zorg zelf voor uw ouder(s). Naar hij zelf zegt, heeft hij voor het tekort aan personeel een realistisch alternatief. Immers, in veel buitenlanden en ook in het vooroorlogse Nederland is het juist de familie die een belangrijke rol heeft in de ondersteuning van kwetsbare ouderen. Die moeten gewoon mee gaan helpen in het verpleeghuis en dan is er helemaal geen tekort meer van 115.000 medewerkers. Welke buitenlanden bedoelt hij eigenlijk? Bangladesh? Mongolië? Het vooroorlogse Nederland telde in 1930 8 miljoen inwoners. De wijken in de steden waren als kleine dorpen en de familie woonde vaak nog in de buurt. Op het platteland zorgde opoe mede voor de kinderen en als ze krakkemikkig werd mocht ze in het bakhuus gaan wonen. De fornuispot werd verwijderd en er kwam een bed en een tafel met lampetkan voor in de plaats. Een po onder het bed en verder kon van het huuske op het erf gebruik gemaakt worden.

Natuurlijk weet de heer Van de Oever ook wel dat kinderen in het Nederland van vandaag veelal op grote afstand van hun ouders wonen en werken. In Nederland of in het buitenland. Waarom dan dit „realistische alternatief”?

    • R.L.H. Stuurop