Kamps Energieagenda

Kijk ook naar zonnegas

Illustraties Cyprian Koscielniak

Afgaande op zijn Energieagenda (NRC, 7/12) lijken minister Kamp en zijn adviseurs niet op de hoogte van of zien ze weinig in het onderzoek naar ‘zonnegas’ (dat is gewoon methaan, hetzelfde gas als aardgas, vroeger moerasgas genoemd). Als het meezit, kan dit over een tijdje kunstmatig worden gemaakt in zonlicht, uit water en het vermaledijde koolstofdioxide in de lucht. Er is veel gaande op dit gebied en een nieuwe mogelijkheid werd zojuist gepubliceerd in het tijdschrift PNAS. Een bacterie (Rhodopseudomonas palustris) maakt in een redelijk gecompliceerd proces methaan en waterstofgas, met CO2 als voornaamste grondstof. Het duurt nog even voor we zonnegas in onze keukens kunnen hebben, maar intussen zijn olieconcerns in de weer om natuurlijk methaan, aanwezig bij onder meer olieboringen, in plaats van af te fakkelen op te vangen en dan in vloeibare toestand naar de klanten te brengen. Het economische en milieuvoordeel van zonnegas is dat er geld te verdienen valt met het weghalen van afvalproduct CO2. Bovendien is zonnegas ook tijdelijke opslag voor zonne-energie. Enorme reactorkassen in zonnige gebieden zullen nodig zijn (misschien iets voor de olieconcerns). Wanneer dit alles lukt, zou het wel stom zijn als in Nederland zonnegas niet meer kan worden verkocht, omdat het gasnet is verloederd. Ook een auto op zonnegas is beter en goedkoper dan de elektrische motor en accu’s, waarvoor tientallen kilo’s milieu-onvriendelijke metalen nodig zijn.


CERN
    • Erik Heijne